Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi ile ilgili hedefleri doğrultusunda milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların en önemli unsurları ise, toplumun bütün katmanlarının bu hedefler doğrultusunda motivasyon kazanması ve ileri teknoloji projelerini geliştirecek insan kaynağının eğitilmesi ve desteklenmesidir. Bir “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak tanımlanabilecek bu süreçlerde başarı elde edilmesinin ön koşullarından birisi ise tüm dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında gelişme kaydedebilmektir.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

Türkiye’nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı, “Milli Teknoloji Hamlesi”nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi ’ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 43 farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. Katılımını özellikle desteklediğimiz 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsizdir. Aynı zamanda Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne ziyaret ücretsizdir ve katılım herkese açıktır.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın başvuru ve rapor yükleme aşamaları gibi tüm süreçleri Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra e-postanıza gelen kullanıcı adı ve parola gibi bilgilerinizi kaybetmemeniz ve kimseyle paylaşmamanız önem arz etmektedir. Ayrıca tüm yarışmaların teknik şartnamelerinde son teslim tarihleri verilmiş olup, ilgili tarihleri takip etmeniz, yarışma süreçlerinde ilerleme kaydedebilmeniz adına önemli bir husustur. Bunun dışında yarışma süreçleri hakkında Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve Yarışma Yürütücü Kurumu ile gerçekleştirilen soru-cevap toplantıları ve eğitim programlarına katılımınızın, ilgili alanlardaki bilgi ve birikiminizin artması için önemli bir konu olduğu düşünülmektedir.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın temel amacı, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve bu kapsamda ülkemizdeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmektir. Geleceğin teknolojilerinin odak noktasında olduğu ve farklı alanlarda gerçekleştirilen yarışmalarda başvuruların sonuçlanması ve yarışma zamanı arasındaki süreçte gerçekleştirilen soru-cevap toplantıları, eğitimler, teknik geziler ve malzeme destekleriyle yarışmacılarımıza destek olmayı aynı zamanda da yarışmacılarımızın kendi teknolojik donanımlarını ve fikirlerini üretebilmeleri için gerekli zamanı tanımayı hedeflemekteyiz.

Takım tanıtım dosyasında sade, özgün ve net bir biçimde takımınızı tanıtmanız beklenmektedir. Takımın kuruluş yılı, amacı, daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, almış olduğunuz ödüller ve başarılar, danışman da dahil olmak üzere takım üyelerinin bilgileri (ad, soyad, okul, fakülte/sınıf) ve takım içerisindeki iş bölümü sunum içerisinde yer almalıdır. Sunumu görseller ile desteklemeniz tavsiye edilmektedir. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyasının özeti olmalıdır. Proje adını ve varsa projedeki ürünün adını içermelidir. Proje tanıtım metni ise projenizdeki öngörülen süreçler, yarışmadaki hedefler ve kullanılması planlanan metotlardan kısaca bahsedilmelidir.

Seçenekler arasında "diğer" seçeneğini seçerek başvuruda bulunabilir, okulunuzun veya fakültenizin Kurumsal Yönetim Sistemi'ne eklenmesi yönündeki geribildiriminizi web sitemizin iletişim kısmındaki mail adresine yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Evet, yarışmalara başvuru zamanındaki güncel eğitim bilgileri ile başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra gerçekleşecek mezuniyet yarışma katılımını etkilememektedir.

Bazı yarışmalarımızda bir yarışmacı birden fazla takıma mensup olabilirken bazı yarışmalarımızda bu durum kısıtlanmıştır. İlgili sorunun cevabı için yarışma şartnamelerinin detaylıca okunması gerekmektedir.

İlgili teknik isterler karşılandığı müddetçe aynı yarışmanın farklı kategorilerine başvuru yapılabilmektedir. Başvuru koşulları ile ilgili yarışma şartnamesi dikkatlice incelenmelidir.

Evet, başvurabilir ancak her yarışma için Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden ayrı başvuru yapılması gerekmektedir

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen her yarışmanın kendisine özel isterleri mevcuttur. Eğer yarışma şartnamesinde aksi bir durum belirtilmemişse takımlarda farklı eğitim seviyelerinden üyeler bulunabilir.

Takımlar, ikinci rapor aşamasına kadar, Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden takım tanıtım dosyası ve/veya takım ekleme/çıkarma işlemlerini onay e-postası aşamasını tamamlayarak gerçekleştirebilirler. İkinci rapor aşaması da tamamlandıktan sonra takımlar, takım tanıtım dosyası ve/veya üye ekleme/çıkarma işlemi gerçekleştiremezler. Onay e-postası tarafına ulaşmayan takımlar, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi'ne başvurmak suretiyle kendi başvuru sayfalarına ulaşabilmek için gerekli linki talep edebilirler. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, üye ekleme/çıkarma işlemlerini istediği zaman aktif etme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Katılım başvurularının değerlendirilmesindeki en temel amaç, takımın istenen görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan salt bilgi, beceri ve altyapıya sahip olup olmadığıdır. Ancak her yarışmanın ve her alt kategorinin/seviyenin teknik isterleri ve görev zorlukları farklı olmaktadır. Buna bağlı olarak ta her yarışmanın ve her alt kategorinin/seviyenin değerlendirme kriterleri farklılık göstermektedir.

Öncelikle takım ile TEKNOFEST arasındaki iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için takım iletişim adreslerinin eksiksiz ve doğru olması önem arz etmektedir. Başvuru tamamlandıktan sonra ki ekranda "Başvurunuz Onaylanmıştır." yazısı görülmüş ise ve mail adresinize başvurunuzun tamamlandığına dair mail gelmiş ise başvurunuz başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Danışmanların, ilgili yarışma şartnamesinde belirtilen danışmanlık ve görevlendirme yazılarını (kurum temsiliyeti varsa kurumdan alınacak izin belgesi ile birlikte) yine şartnamede belirtilen rapor döneminde proje dokümanlarıyla birlikte göndermesi gerekmektedir. Ayrıca danışmanlardan, takımın 18 yaş altındaki üyeleri için gerekli veli izinlerinin alınması konusunda gerekli koordinasyonu sağlaması beklenmektedir. Tüm yarışma süreçleri boyunca danışmanlar, takımın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

Bu sorunun cevabı yarışmaya göre farklılık göstermektedir. Yarışma şartnamesinde aksi belirtilmemişse takımınızda akademik danışman bulundurmak zorunlu değildir. Ancak yarışmayla paralel olarak ilgili teknoloji alanlarındaki tecrübenizin de artmasında önemli bir etken olması sebebiyle yarışmaya akademik danışman ile katılmanız tavsiye edilmektedir.

Soru & Cevap toplantılarının amacı yarışmacılarımıza, projeleri, değerlendirme kriterleri ve tüm yarışma süreci hakkında Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerine sorular sorabileceği, fikir alışverişi yapabilecekleri ve bu kapsamda ilgili alanlardaki yetkinliklerini artırabileceği verimli bir ortam sağlamaktır.

Yarışma yürütücü kurumu, Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışmacılarla gerçekleştirilen eğitim kampında hedefimiz, yarışmacıların sosyalleşmesine katkı sunmakla birlikte projelerin geliştirilmesine olanak sağlayan ortamlar sunarak yarışmanın niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir.

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın temel amacı, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu kapsamda yarışmacıların projelerine odaklanması, kendilerini yetiştirebilmeleri ve Teknoloji Yarışmaları vesilesiyle bilgi birikimlerini ve tecrübelerini geliştirmeleri için TEKNOFEST, finale kalan öğrencilerin ulaşım konaklamalarını karşılamakta, ön elemeyi geçen takımlara ise maddi malzeme desteği sunmaktadır.

Hayır. Yarışma başvurusu ile maddi destek başvurusu farklı zaman dilimlerinde ve ayrı bir başvuru olarak gerçekleştirilir. Takımların destek talepleri birinci rapor aşamasında açılacak farklı bir başvuru ekranı üzerinden alınacaktır. Maddi destek başvurusunda bulunulması kesin olarak ilgili desteğin sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Yapılan başvurular, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülecek takımlara destek sağlanacaktır. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi destek başvurusunu reddetme hakkını saklı tutmaktadır. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan takımlardan banka hesap bilgileri talep edilecek ve tutarlar banka hesaplarına yatırılacaktır.

Hayır, değildir. Destek miktarları ve gerekli malzemeler belirlendikten sonra bir üst limit belirlenmektedir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek, üst limiti aşmamak suretiyle bir fiyat tespiti yapılmakta ve takımların banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Evet, sağlamaktadır. Finalistlerin belirlenmesinin ardından takımlara bir form gönderilmekte ve toplanan ulaşım-konaklama talepleri değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan yarışmacıların ulaşım-konaklama giderleri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tarafından karşılanmaktadır. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışmacıların ulaşım-konaklama taleplerini reddetme hakkını saklı tutar.

Evet, ÖTR hazırlanırken TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yarışmacılara tanınan şablonun kullanılması zorunludur.

TEKNOFEST ile ilgili süreçler Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yarışma şartnamelerinde belirtilen teslim tarihlerine riayet etmek koşuluyla yine yarışma şartnamesinde aksi bir durum belirtilmemişse raporlarını KYS'ye yüklemeniz gerekmektedir. İstenilen belgeler ve teslim tarihleriyle birlikte detaylı bilgi için başvurulan yarışmanın şartnamesinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Take Off Girişim Zirvesi'nde yerli ve yabancı teknoloji girişimlerinin yanı sıra teknoloji firmaları ve yatırımcılar yer almaktadır. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup katılım herkese açıktır.

TEKNOFEST Mobil Uygulaması İçin

QR Kodu Okutunuz

QR KODU OKUTUN