Roket Yarışması

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST 2020 kapsamında Roket Yarışması düzenlenecektir.

TEKNOFEST Roket Yarışmanın amacı öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmektir.

Yarışmaya lise, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılabilmektedir. Lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden öğrencilerden oluşan takımlar ile aynı kategorilerde yarışacaklardır. 

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ,Atış Hazırlık Raporu (AHR) ve Genel Test Raporu (GTR) olmak üzere 4 farklı rapor hazırlamaları gerekmektedir. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşecektir. Maddi destek almaya hak kazanan takımlar ise KTR sonuçlarına göre belirlenecektir. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapmaları gerekmektedir. 

ROKET yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuzgölü'nde gerçekleşecek olup dereceye giren takımlar TEKNOFEST'te açıklanacaktır.

Ödül kazanmayı hak edebilmek için; Yarışma Komitesi tarafından belirlenen başarı kriterlerinin sağlanmış olması gerekmektedir.
Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:

Ticari Roket Motorlu Alçak İrtifa Kategorisi
• Birinci: 50.000 TL
• İkinci: 40.000 TL
• Üçüncü: 30.000 TL

Ticari Roket Motorlu Orta İrtifa Kategorisi
• Birinci: 50.000 TL
• İkinci: 40.000 TL
• Üçüncü: 30.000 TL

Ticari Roket Motorlu Yüksek İrtifa Kategorisi 
• Birinci: 50.000 TL
• İkinci: 40.000 TL
• Üçüncü: 30.000 TL

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için ROKET YARIŞMASI GRUBU linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır.  Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ve Roket Motoru katalogları başvuru süresi sona erene kadar Teknofest web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Not: Yarışma şartnamesinde bir takım güncellemeler yapılmıştır. Dolayısıyla yarışma şartnamesinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Roket Yarışması Atışa Hazırlık Rapor Şablonu

Şartnameyi İndir

Roket Yarışma Şartnamesi

Şartnameyi İndir

Roket Yarışması Test Hazırlık Rapor Şablonu

Şartnameyi İndir

Roket Yarışması Kritik Tasarım Rapor Şablonu

Şartnameyi İndir

Roket Motor Katalogu

Şartnameyi İndir

Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Yarışma Tarihi Sonuçlar

KURALLAR VE RAPORLAR

S: Faydalı yük alçak irtifa kategorisinde yarışmaya katılanlar için 1500 m irtifada mı gövdeden ayrılmak zorunda veya 600 m irtifada mı yoksa herhangi bir irtifada da ayrılabilir mi?
C: Bütün kategorilerde faydalı yük, çıkılan en yüksek irtifa da bırakılmalıdır.    


S: Kara barut dışında farklı barut tipleri kullanılabilir mi?
C: Hayır. Barut getirmeyeceksiniz. Yarışma komitesi tarafından temin edilecektir. 


S: Katı yakıt motorları zehirli sınıfına girer mi kullanmamızda bir sakınca var mıdır?
C: Şartnamede belirtildiği gibi özel taşıma ve saklama gerektiren kimyasallar hariç roket motorları zehirli sınıfına girmemektedir. Ticari roket motorları zehirli sınıfına girmez. 


S: Kendi tasarımımız olan ve sıvı yakıtla çalışan bir roket motoru ile katılma şansımız var mıdır, eğer varsa bizden motorla ilgili hangi test sonuçlarını talep ediyorsunuz?
C: Yarışmada ticari motor kullanılacaktır. Yayınlanacak olan motor kataloğundan seçeceğiniz bir motora göre tasarımlarınızı yapmanız gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz motor, yarışma komitesi tarafından yarışma günü size teslim edilecektir. 


S: Katı yakıt roket motorları; motor kabuğu(silindir), nozul, ateşleyici ve yakıt hücresinden (yakıtın kendisinden) oluşuyor. Kritik tasarım raporu değerlendirmesine göre siz bunların hepsini bize sağlayacak mısınız yoksa sadece maddi destek mı vereceksiniz? Biz üzerinde herhangi bir oynama (yanma hızını değiştirmek için yakıt konfigürasyon geometrisini değiştirme gibi) yapabilir miyiz?
C: Hayır motor size komple montajlı olarak verilecektir. Motor size temin edilecektir. Motor için herhangi bir ekstra maddi desek sağlanmayacaktır.


S: Roket atışları gerçekleştikten sonra arama faaliyetleri için takımlara dürbün ve telsiz desteği sağlanacak mı, yoksa bunlardan her takım kendi mi sorumlu olacak ?
C: Ne yazık ki sağlanmayacak. Her takım kendisi sorumludur.


S: Ray butonuyla ilgili olarak, şartnamede iki tane ray butonu olması gerektiğini ve birisinin motor bölgesinde olmasını istediğinizi yazmışsınız. Ancak tasarım olarak motor bölgesindeki çapımız ile gövdedeki ray butonunun bulunduğu yerdeki çapımız farklı. Bu nedenle aynı eksen üzerinde olamayacak. Ray butonu sayısının puanlamaya etkisi nedir, bir tane ray butonu kullanırsak eğer bir sıkıntı olur mu?
C: İki taneden az ray butonuna sahip roketlerin fırlatılmasına izin verilmeyecektir. Roket tek bir çapa sahip olmalıdır.


S: Yapısalların (gövde, burun konisi, kanatçıklar) özgün üretim olma zorunluluğu var mı?
C: Hayır özgün üretim zorunluluğu bulunmamaktadır.


S: Faydalı yük yarışma sırasında bize verilecek 4kg'lık bir cisim mi olacak yoksa takımlar onun tasarımını kendileri mi yapacak? Eğer takımlar kendileri tasarlayacaksa ağırlığı dışında uyulması gereken bir ölçüt var mı?
C: Faydalı yük ile ilgili bilgiler Şartname de belirtilmiştir. Faydalı yükü takımlar kendileri tasarlayıp, üreteceklerdir. Ağırlık dışında uyulması gereken bütün kısıtlamalar şartnamede belirtirmiştir.  


S: Faydalı yük alçak irtifa kategorisinde yarışmaya katılanlar için 1500 m irtifa da mı gövdeden ayrılmak zorunda veya 600 m irtifada mı yoksa herhangi bir irtifada da ayrılabilir mi?
C: Bütün kategorilerde faydalı yük, çıkılan en yüksek irtifa da bırakılmalıdır.


S: Roketin rampa çıkış hızının en az 30 m/s olmasını istediğinizi tekrar belirtilmiştir. Fakat sunulan dosyalarda rampa uzunluğu ile ilgili bir detay bulamadık. Rampa uzunluğu belirli midir?
C: Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi, 6 metre uzunluğunda bir rampa kullanılması planlanmıştır. Yine aynı şekilde alçak ve orta irtifa için aynı rampalar kullanılacaktır.


S: Paraşüt çapında her hangi bir kısıtlama var mı?
C: Hayır yoktur. Sadece değerlerin gerçekçi olmaması durumunda ÖTR sonrası takımlar uyarılacaktır.


S: Alçak irtifa kategorisinde 3000 metreyi geçmemiz sorun olur mu?
C: Şartnamede ilgili başlığı incelerseniz uçuş performans puanının nasıl hesaplandığını göreceksiniz. Önemli olan gerçekleşen irtifanızın hedef irtifaya ne kadar yakın olduğudur. Dolayısıyla Alçak İrtifa kategorisi için sizin uçuş sonrası gerçekleşen irtifanızın 1500 m'ye ne kadar yakınsa o kadar fazla puan alacaksınız.


S: Merhaba paraşüt modülünün aktifleşmesi için herhangi bir yazılım dili kısıtlaması var mı?
C: Hayır yoktur.


S: Faydalı yükün roketten bırakılma anının, roket çıkarken, roket tepe noktasındayken ya da roket inerken olması arasında bir fark var mı? İstenen yükseklikte olmak kaydıyla bu aşamalardan birini kullanabilir miyiz? Hepsini kullanabilirsek aralarında puan farkı var mı?
C: Faydalı yük roket apogee'den inmeye geçiş aşamasında bırakılmalı. Tavsiye edilen budur ancak görev tanımınız ve sürecine göre roketin iniş aşamasının herhangi bir anında yere dokunmadan önce olmak kaydıyla bırakabilirsiniz. Roket çıkarken faydalı yük bırakmanız istenen bir durum değildir hatta yasaktır. Aralarında bir puan farkı yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, paraşüt açılmaları ile payload bırakmanın zamanları farklı ise birinin diğerini etkilenmemesine dikkat edilmelidir.


S: Bir önceki yıl roket yarışmasına katılmıştım geçen sene liseden mezun oldum fakat bu yılda roket yarışmasına katılabiliyor muyum?
C: Alçak ve Orta İrtifa Kategorileri 
 ● Yarışmaya yalnızca lise, üniversite ve lisansüstü öğrencileri takım üyesi olarak katılabilir. 

     Yüksek İrtifa Kategorisi 
 ● Yarışmaya yalnızca lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar takım olarak katılabilir. 
 ● Mezun olarak belirttiğimiz üyeler kısmına yani yüksek irtifa için  katılım sağlanabilir. Ancak diğer tüm şartları sağlaması koşuluyla.


S: Ön Tasarım raporunda ne kadar ayrıntıya girip hangi konuları açıklamalıyız?
C: ÖTR den beklentiler;
 ● Rapor şablonun en iyi şekilde sunulmasıdır. Roket tasarımı ve alt sistemlerinin kavramsal olarak oluşturduğunuz tasarımı ÖTR den istemekteyiz. Henüz herhangi bir üretim ve test aşamasına geçmeden önce sunduğunuz şartnamede belirtilen isterlerin nasıl karşılandığının açıklanması ve bu roket ile yarışmaya hazırlanıyoruz ve katılacağız dediğiniz tasarımın raporudur. Bu sebeple rapor hazırlama aşamasında önceliğiniz kriterlere uygun olarak hazırlamalısınız. Tüm başlıklar dikkatli bir şekilde yazılmalıdır.
 ● Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir hususta, tüm takımların neredeyse sadece open rocket'a bağlı olarak tasarım ve hesaplama yapması! Hesaplarınızda OpenRocket'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Open rocket programından katalogda seçtiğiniz motorları bulabilirsiniz. Open rocket programına güvenerek bütün tasarımlarınızı yapmanız tavsiye edilmemektedir. Kullanacağınız motorların üreticileri tarafından paylaşılan bilgileri kullanmanız en doğru hesapları yapmanız için uygun olacaktır.


S: Özgün roket kategorisi için sertifika gerekiyor mu? Yurt dışındaki yarışmalarda sertifikasız motorlar kullanılamaz yasak bizim yarışmada sertifikasız motorların kullanılması çok tehlikeli olmaz mı? Yurt dışından ticari motor getirtmek yasak. Türkiye'de de üretilmiyor. Motor temini için siz yardımcı olacak mısınız? FAI lisansı ya da ulusal lisans gerekiyor mu?
C: Motorların temini yarışma komitesinin sunduğu katalogdan takımların motor seçmesi üzerine yapılacaktır. Motorlar lisanslı olacaktır, herhangi bir lisans gerekmemektedir.


S: Potasyum nitrar gibi alınması izin gerektiren maddeler için gerekli evrak, izin ve belgeler konusunda yardımcı olunuyor mu?
C: Şuan için yarışma komitesinin kimyasallar konusunda yardımcı olması gibi bir olay söz konusu değildir.
S: Ticari için Abd'den motor getirtmemiz gerekse (m sınıfı) gerekli izinlerin alınması husunda yardım ediliyor mu?
C: Ticari motorların tedariğini yarışma komitesi üstlenecektir.


S: 4 kilogramlık yük ne kadar uzağa taşınmalı? Roket menzili ne kadar olmalı?
C: Roketin bir menzili ile ilgili bir kriter bulunmamaktadır, uçuş koşulları irtifa üzerinden belirtilmiştir. Faydalı yük maksimum irtifaya taşınmalı ve oradan kurtarılmalıdır.


S: Raporların hepsi .ork üzerinden mi gönderilecek? Yoksa herhangi başka bir uygulamadan mı yapmamız gerek? Raporlar hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
C: Rapor taslakları ilerleyen dönemlerde paylaşılacaktır.  .ork uzantılı ek dosyalar bazı raporlar ile beraber istenecektir.


S: Ön başvuru formunda istenilen talep edilen sponsorluk ihtiyaçları belirtilirken fiyat olarak mı yoksa ürün olarak mı belirtilmelidir. Bu taleplerin kabulü konusunda yarışma komitesinin şartları nelerdir?     
C: Gerekli olan malzemeler fiyatlarıyla beraber belirtilmelidir. Taleplerin uygunluğu yarışma komitesince belirlenecektir, bu konuda şuan belirtebileceğimiz bir şart bulunmamaktadır.


S: Takımımız farklı Lise, Üniversite ve mezunlardan oluşmakta. Bu durumda "Takım Seviyesi" ve "Takımın Okulu" kısmına ne yazmalıyız?
C: Takımınızda eğitim seviyesi en yüksek takım üyesinin eğitim durumunu takım seviyesi olarak yazmanız gerekmektedir. Takımın okulu olarak ise bu takım üyesinin okulunu yazabilirsiniz.


S: Takımın tanıtım dosyasına hangi bilgileri eklememiz gerekmektedir?
C: Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takımınızın önceki başarıları ve projelerinizden bahsedebilirsiniz. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgileri içerebilir. Takımınızın önceki başarıları ve projelerinizden bahsedebilirsiniz.


S: Yarışma için sponsor desteği aldığımızda yarışmanın vereceği desteği alamıyor muyuz? Sponsorlar için yarışmaya katıldığımıza dair bir belge ve sponsorun yapacağı bir işlem var mı?
C: Sponsor desteklerinizden bağımsız olarak maddi destek sağlanmaktadır. Maddi destekler raporunuz ve tasarımınızın incelenerek değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir. Yarışmada finalist olmaya hak kazandığınızda TEKNOFEST yarışma komitesi tarafında e-mail adreslerinize bilgilendirme maili gönderilecektir. Yarışma bitiminde ise Katılım Belgesi verilecektir.


S: Bireysel katılabilir miyiz, bireysel katılamıyorsak grupta en az kaç kişi olabilir? Minimum sayıyla katılıp son aşamaya kaldığımızda, gruptan bir kişi gruptan çıkarsa ve istenilen sayıdan az takım üyesi olursa yine de devam edebilir miyiz ?
C: Takımda danışman hariç liderle beraber minimum 4 kişi olması gerekmektedir. Belirttiğiniz durumun olması halinde ne yazık ki takımınız diskalifiye edilir. Fırlatma sürecinin sonuna kadar takımın minimum kişi sayısını koruması gerekmektedir. Fırlatma alanına o minimum kişi sayısı ile katılması gerekmektedir. Bu sayı sağlıklı bir fırlatma yapılabilmesi için gereken kişi sayısıdır.S:  Herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan, kendi imkanlarımızla bir takım kurabilir miyiz?
C:  Evet, kurabilirsiniz.


S: Atış alanına gidebilecek takım üye sayısında kısıtlama yapılacak mı?
C: Atış alanına katılacak takım üyesi sayısı, finalist takım sayısı ve yarışma günlerinin sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. 


S: Yabancı uyruklu ama Türkiye'de yüksek lisans öğrencisi olan bir kişiyi takıma ekleyebilir miyiz?
C: Evet ekleyebilirsiniz.


S: Rapor yazım dili konusunda bir kısıtlama var mı, İngilizce mi yoksa Türkçe de yapılabilir mi? İngilizce yapılan raporlara bir öncelik var mı?
C: Raporlama dili Tükçe olmalıdır. İngilizce olması öncelik ya da fazladan puan sebebi değildir.


S: Son aşamaya kalırsak roketi hazır olarak mı fırlatma yerine getireceğiz, yoksa parçalar halinde fırlatma yerine getirip orada mı montajını yapacağız?
C: Roketi fırlatma alanında 6 -8 saat içerisinde monte edilecek şekilde parçalara ayırmanız gerekmektedir. Ayrıca zaten yarışma alanına gelmeden önce roketi maksimum 6 -8 saatte hazır hale getirebildiğinizi görecek şekilde 1'den fazla montaj denemeleri yapmanız gerekmektedir. Çünkü atış alanına otobüsler ile geleceksiniz ve roketi kutulmanız gerekecektir.


S: Kritik elemeyi geçen her takıma motor verilecek mi yoksa takımlar roket motorunu kendilerinin mi satın alması gerekiyor?
C: Şartnamede de belirtildiği üzere Kritik Tasarım Raporlarının değerlendirilmesi neticesinde maddi destek almaya hak kazanıp finalist olan takımlar ve de maddi destek almaya hak kazanmayıp ancak yine de finale gelmeye hak kazanacak takımlar belirlenecektir. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara Ön tasarım raporu aşamasında seçmiş oldukları ve tasarımlarında kullanmış oldukları roket motorları yarışma komitesi tarafından ücretsiz bir şekilde tedarik edilecektir. Maddi destek almaya hak kazanamayan ancak finale gelmeye hak kazanan takımlara ise Ön tasarım raporu aşamasında seçmiş oldukları ve tasarımlarında kullanmış oldukları roket motorları bedelini karşılamaları halinde yine yarışma komitesi tarafından tedarik edilecektir.


S: Yarışmaya davet edilecek takım sayısı ve destek alacak takım sayısı kaç olacak? Öngörülen destek miktarı ne kadar olacak? Destek alamayacak takımlar için motor katalogunda fiyatlar belirtilecek mi?
"... bedelini karşılamaları halinde yine yarışma komitesi tarafından ücretsiz bir şekilde tedarik edilecektir." ifadesinde "ücretsiz" kelimesi neyi kapsamaktadır? Motorun bedeline motor case dahil mi olacak? Olacaksa motor caseler yarışma sonunda ekiplere geri iade edilecek mi?

C: "Ücretsiz Temin"den kasıt motorun Türkiye'ye getirilmesi, satın alınması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasından takımların muaf tutulacağı sadece motorun kendi ücreti neyse onun talep edileceği kastedilmektedir.
Yarışmaya davet edilecek takım sayısı başvuran sayısı ve başvuruların kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Katılmaya uygun olan her takımın yarışması için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu sene de gördüğünüz gibi hem daha adil olabilmek hem de organizasyonel olarak sizlere daha iyi bir ortam sağlayabilmek için yarışmacı sayısında tabii ki kısıtlama olacaktır.Destek miktarları henüz netleştirilmemiştir. Destek almayacakmış gibi şimdiden sponsor arayışına girmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu yarışmada aynı zamanda sizlerin proje yönetimi kabiliyetlerinizi de değerlendirdiğimizi unutmayınız. Destek alamayacak takımlar için motor katologunda fiyatların belirtilmesi konusunda tedarikçi firmalarla anlaşmaya vardıktan sonra bilgilendirme yapılacaktır.


S: Ben Cesaroni'den motorumu seçtim ve tasarımı 75 mm üzerine yapıyorum. Yarışma komitesinin kataloğunda bu motor yoksa ücreti karşılığında temin edecekler mi yoksa tüm yarışmacılar katalogdaki motorlara bağımlı olmak zorunda mı? 
C: Roket motorlarının yarışma komitesinin yayınlayacağı katalogdan seçilmesi gerekmektedir. Roket motorlarının stokları incelenerek katalogun hazırlanma süreci devam etmektedir. Katalogta yer alan roket motorları yarışma  komitesi tarafından satın alınacaktır. Destek almaya hak kazanan finalist takımların roket motorları, herhangi bir bedel ödemeden yarışma gününde yarışma komitesi tarafından temin edilecektir. Maddi destek almaya hak kazanamayan ancak finalist olmaya hak kazanan takımlara ise roket motorları bedelini ödemeleri karşılığında yine yarışma komitesi tarafından temin edilecektir.


S: Atış sorumlusu, atış alanı sorumlusu ve iniş alanı sorumlusu gibi görev dağılımları başvuru esnasında takım tanıtım dosyasında belirtilmesi zorunlu mu yoksa yarışmadan hemen önce de belirtebilir miyiz?
C: Hayır , ÖTR itibariyle belirtmelisiniz.
S: Raporların hepsi .ork üzerinden mi gönderilecek? Yoksa herhangi başka bir uygulamadan mı yapmamız gerek? Raporlar hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz ?
C: Rapor taslakları ilerleyen dönemlerde paylaşılacaktır. .ork uzantılı ek dosyalar bazı raporlar ile beraber istenecektir..ork olması zorunludur.


S: CAD tasarımlarını yaparken Fusion 360, Siemens NX ya da Solidworks programlarından birini kullanmamız bir problem teşkil eder mi?
C: CAD çizimlerinizi ve tasarımda sizlerden istenen detayları açıklayabileceğiniz herhangi bir program kullanabilirsiniz. 


S: Şartnamede belirtilen Paraşüt Ayırma Sistemi Kısıtı bölümünü biraz daha açıklayabilir misiniz?
C: Paraşüt ayırma sisteminde ticari olmayan basınçlı kaplar ya da dolumu montaj alanında yapılacak olan basınçlı kapların kullanımına izin verilmeyecektir.
   ● Ayırma sisteminde ya da roketin başka bir yerinde (alt-sisteminde) takımlar tarafından tasarlanmış ve/veya üretilmiş bir basınçlı kap (hazne) kullanımına izin verilmeyecektir.
   ● Kimyasal sıcak gaz üreteçleri (kara barut vb.) kullanımına izin verilecektir. Montaj günü kimyasal sıcak gaz üreteçlerinin hakemlere teslim edilmesi gerekmektedir. 
   ● Yarışma alanına gelecek olan finalist takımlar Kimyasal sıcak gaz üreteçlerini güvenlik tedbirleri kapsamında hakemlere teslim etmelidir.
   ● Takımların roket tasarımlarını, sıcak gaz üreteçleri hakemlerden tüm etiketler alındıktan sonra en son aşamada rokete yerleştirilebilir şekilde gerçekleştirmesi beklenmektedir. 
   ● Montaj alanında takımlar faydalı yük, kurtarma, aviyonik, yapısal bütünlük, aerodinamik ve itki olmak üzere 6 farklı alanda değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme sonrasında ise ilgili alanlardan birer “Yeşil Etiket” alarak atış yapmaya hak kazanacaklardır. Etiketlerin tamamını elde edemeyen takımlara atış izni verilmeyecektir. 


S: Şartnamede orta irtifa kategorisi için roketin ses altı hızlarda uçması gerektiği söyleniyor. Ses hızı altı uçuşları 1 M 'ın altında ki uçuşlar olarak biliyoruz. Eğer hızımız 0.8 ile 1 Mach arasında(transonik bölgede) ise sıkıntı oluşturur mu? Bu gruptaki geçen seneki soru-cevapları incelediğimizde hızın 0.8 M' ın altında olması gerekiyor. Bu sene de 0.8M' ın altında mı olması gerekiyor? (Yani ses hızı altı uçuşları 1M' ın altı değilde 0.8M' ın altında ki uçuşlar olarak mı baz almamız gerekiyor.)
C: Şartnamede belirtilen, Maksimum Uçuş Hızı Kısıtı Alçak İrtifa ve Orta İrtifa kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir. Geçen sene de belirtildiği üzere roketinizi 0.8 M aşmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Transonic ya da ses üstü hızda uçan roketlere izin verilmemektedir. Yani alçak ve orta irtifa kategorileri için hız sınırı 0.8 M'tır. Önceki mesajda da belirttiğiniz değerde uçuş kontrolü güçleşir. Tasarımsal olarak yapılsa bile hesaplar tam olarak geçerli olmayacaktır. İrtifa kategorilerinin şartlarına uygun olmayan tasarımlar yarışma komitesi tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.


S: Bağlantı ekipmanlarının  gövdenin çapının 1,5 katı olması zorunlu mudur, öneri midir?
C: İç entegrasyon gövdesi ( coupler) gövdenin 1.5 katı olmalıdır.


S: Şartnamenin 2.3.5 maddesinde yer alan paraşüt ayırma sistemi kısıtında net bir anlam elde edemedik. Barut kullanmadan sadece mekanik bir sistem kullanmak serbest mi?
C: Sertifikasız basınçlı kap içermeyen sistemler kullanılmalıdır. Barut kullanılmayan, mekanik sistem kullanılmasında bir sorun yoktur.

MEKANİK

S: Biz ana ve yedek bilgisayarda iki sensör çeşitini de (basınç ve gyro) kullanmak istiyoruz. Bununla birlikte sensörler farklı model olacak.
Kurtarma sistemini aktif edecek kartımız(master), diğer iki karttaki(slaves) sensörlerden belli aralıklar ile gelen verileri karşılaştırarak en son kararı ona bırakıyoruz.Mimariyi bu şekilde kurmayı planlıyoruz.
Yarışma şartnamesinde bulunan 'farklı sensörler olmalı' ifadesi bu şartlar altında kabul görür mü?

C: Belirtiğiniz sistem sensörlerin farklı ve birbirinin yedeği olması isterini karşılamaktadır. Ancak master kartınız için de bir yedek kart sisteme eklemeniz gerekmektedir. Master kartınız ve 2 sensör kartınızdan biri arızalandığında dahi sistem diğer sensör kartınız ve yedek master kartınız ile düzgün çalışabilmelidir.


S: Şartnamede aviyonik sistemin yedeğinden bahsedilmektedir. Güvenlik açısından, gerekli beslemeleri ve aktivasyon sistemlerini ayrı ayrı yapmak koşulu ile 3 tane aviyonik sistem koymamızda bir sakınca var mıdır?
C: Kurtarma sistemlerini kontrol eden aviyonik sistemlerin bir adet yedeğinin olması mecburi, bunu zaten şartnamede belirtmiştik.Bu yedek sistemin işlevi ana sistemde bir ariza meydana gelmesi durumunda kurtarma faaliyetinin basari ile gerçekleşmesini sağlamaktır..  Bu minimum kritere uyulduğu müddetçe ekstra aviyonik sistem eklenmesinde bir sakınca yoktur. Yani yedek sistem sayısı birden çok olabilir. Ama kurtarma sistemini kontrol eden aviyoniklerde hicbir bağımsız sistemin kendi başına arızalanması, kurtarma işleminin başarısız olmasına sebep olmamalıdır.


S: Geçen sene olduğu gibi bu sene de li-po pil kullanımı yasak mı?
C: Lipo pil de kullanabilirsiniz.  Şartnamede belirtildiği üzere pil, en fazla lipo kadar tehlikeli olabilir.  Lipo veya daha az tehlikeli pilleri kullanabilirsiniz.


S: Motor teminatı ile ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
C: Motorlar ile ilgili liste yayınlanacaktır.


S: Kullanabileceğimiz motorların bir listesi ya da pdf uzantılı dosyasını görme imkânımız var mı?
C: OpenRocket motor listesini referans alabilirsiniz. Ancak tarafımızdan yayınlanmayan listedeki bir motorun seçimi durumunda bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.


S: Otonom kontrol hakkında yarışmanın yaptığı kısıtlamalar nelerdir? 
C: Otonom kontrol hakkında bir kısıtlama bulunmamaktadır.


S: Bir rokette birden fazla motor kullanabiliyor muyuz?
C: Roket tasarımlarınızda birden fazla roket motoru kullanmanıza izin verilmemektedir.


S: Ortalama itişi 1000-1200 N olan bir roket motorunun nozül sıcaklığı kaç °C' dir. Motorun burun konisi tarafına verdiği sıcaklık nedir?
C:  Nozül sıcaklığı sizi ilgilendirmemektedir. Tasarımlarınızı motordan çıkacak minimal düzeydeki ısı sizi etkilemeyecektir. Hele ki burun bölgesine hiç etkisi olmayacaktır. 


S: Nozül verilecek motora dahil mi olacak yoksa bizim mi yapmamız gerekiyor?
C: Nozül motora dahildir. Yayınlanacak olan eğitim videolarını lütfen takip ediniz.


S: Motor seçimi konusunda M-Sınıfı olması dışında bir sınırlamanız var mı? Ticari olarak satışta olan istediğimiz herhangi M motor seçebiliyor muyuz yoksa belli bir yelpaze mi olacak?
C: Orta irtifa kategorisi için M sınıfı kullanmanız gerekmektedir. Ancak alçak irtifa için daha düşük sınıflar kullanılacaktır. 


S: Roket tasarım ve imalat aşamasında roketin hangi parçaları bize yetkili merciler tarafından sağlanacak hangilerini biz tasarlayacağız ve tasarlanacak parçaların özellikleri ve nitelikleri hakkında kısıtlamalar var mı? (kütle, boy, çap vb.)
C: Yarışma komitesi tarafından finalist takımlara ray butonu, altimetre ve roket motoru (Kritik Tasarım Raporu değerlendirme sonuçlarına göre) sağlanacaktır.
Tasarlayacağınız parçalar konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.


S: Cesaroni M1675 motor kullanıyoruz. Motor teknik çizimlerinde görülen forward closure kısmı kullanacağımız motorlarda olacak mı?
C: Olacaktır. İyi çalışmalar dileriz.


S: Bize verilecek olan motorların detaylı teknik çizimler konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Bunun için herhangi bir kaynak verilecek mi?
C: Motorların teknik çizimlerine talep ettiğiniz motorun Google'da araştırmasını yaparak kolayca bulabilirsiniz. Genel bir bilgi vermek gerekirse motor silindirik yapıdadır. Motor çap uzunluk değerleri kolayca internetten ulaşılabilir. Roket motorları normalde motor yatağı dediğimiz ana gövde içerisindeki ayrı bir tüpe yerleştirilir. Bu motor yatağı merkezcil halkalar ile (center rings) gövdeye sabitlenir.


S: Open rocket te simülasyon yaparken bize ortalama bir yükseklik veriliyor, bu yükseklik için geçerli olan motorun yakıt türü nedir? Örneğin simülasyon barut ise bize verilen katı yakıtta menzil farkı olur mu?
C: Open rocket programından katalogda seçtiğiniz motorları bulabilirsiniz. Open rocket programına güvenerek bütün tasarımlarınızı yapmanız tavsiye edilmemektedir. Kullanacağınız motorların üreticileri tarafından paylaşılan bilgileri kullanmanız en doğru hesapları yapmanız için uygun olacaktır


S: Açılma sistemi olarak CO2 kullanmayı düşünüyoruz ancak bildiğiniz üzere CO2 sisteminde trigger olarak 2gr. kadar barut bulunmakta. Bu olan barut bizim non-pyro kuralına uyar mı? Yani CO2 sistemini hala entegre edebilir miyiz rokete?
C: Bu sene paraşüt açma sistemi olarak kesinlikle herhangi bir enerjik sistemin kullanılması yasaklanmıştır. Bu yüzden trig etmek için dahi enerjik malzeme kullanamazsınız. Aeromekanik ya da tam mekanik bir sistem yapmanız gerekmektedir. Karbondioksit tüpünü patlatacak iğneyi farklı şekilde hızlandırma metodları deneyebilrsiniz mini pneumatik veya hidrolik deneyebilrsiniz.


S: Roketin içinde sıkıştırılmış bir yay ile mekanik ayrılmayı sağlasak uygun mudur?
C: Yayın serbest bırakılması non-pyro yani herhangi bir patlama enerjik malzeme içermeyen, barut içermeyen bir sistem olduğu sürece uygundur.


S: Çift paraşüt nasıl olacak? İkisi de aynı anda en tepede açılabilir mi?
C: Çift paraşütün nasıl çalıştığını ve diğer bilgileri aşağıdaki linkten görebilirsiniz: http://westrocketry.com/articles/DualDeploy/DualDeployment.html


S: Bir model rokette motor soğutucu kullanılır mı? Kullanılırsa nasıl kullanılır?
C: Hayır motor soğutucu bu yarışma kapsamındaki motorlarda kullanılmamaktadır.

AVİYONİK

S: Hassas yörünge planlamasında, elektronik aktif kontrol sistemi kullanılacak mı? Bu sistem için otonom olma şartı var mı? 
C: Aktif bir kontrol sistemi kullanılması takımın insiyatifindedir ancak takım böyle bir sistem kullanacaksa bu sistemi raporlarda detaylıca anlatmalıdır. Güvenlik açısından roketin içindeki sistemlerin otonom olması gerekmektedir.


S: ‎Yedek aviyonik sistem, ana aviyonik sistemin aynısı olabilir mi? Yedek aviyonik sistemin elektronik veya mekanik olma şartı var mı?
C: Yedek aviyonik sistemi ana bilgisayardan farklı olmalıdır. Ticari olan uçuş bilgisayarlarının örneği şartnamede verilmiştir. Aviyonik sistemleri elektronik olmak zorundadır.


S: ‎Yedek bilgisayar için belirtilen "ticari olma" koşulunun detayları nelerdir? "Ana ve yedek uçuş  bilgisayarları  ticari mi özgün mü olmalıdır?
C: Yedek bilgisayarın ticari bir sistem olması zorunlu değildir.  Aviyonik sistemde yenilikçi bir yön varsa belirtmeniz gerekir. Aviyonik sistemde nasıl bir yöntemle hazırladığını, benzer çalışmalardan hangi yönleri ile ayrıldığını da belirtebilirsiniz.(özgünlük açısından)


S: ‎Yer istasyonundan yapılacak olan ateşleme için elektronik veya mekanik olma koşulu var mı?
C: Yer istasyonu ateşlemesi elektronik olacaktır ve sıvı veya hibrit motorlar dışındaki bütün ateşlemeler yarışma komitesi tarafından sağlanan yer istasyonundan yapılacaktır.


S: Yarışma komitesi aviyonik sistem olarak ne beklemektedir. Uçuş bilgisayarından hangi verileri almak istemektedir?
C: Yarışma komitesi uçuş bilgisayarlarından bir veri almak istememektedir. Yarışma komitesi sadece kendi sağladığı AltimeterTwo cihazından altimetre bilgisine bakacaktır.


S: Uçuş bilgisayarları aviyonik kısmında mı yer alacak yoksa 4kg'lık faydalı yük kısmında mı olacak?
C: Payload araçtan çıkarıldığı zaman araçta sadece aracın irtifasını değiştirecek yönde değişiklik yapabilir. Aracın ana unsurları payload olarak bulunamaz.


S: Yer bilgisayarından hangi veriler ve parametrelerin elde edilmesi beklenmektedir?
C: Yer istasyonundan bir bilgi elde edilmesi beklenmemektedir. Aviyonik sistemden beklenen, maksimum irtifa da roketin kurtarmasını sağlayabilmesidir. 


S: Roket uçuş esnasındayken roketten herhangi bir veri alınacak mı örneğin GPS den veya altimetreden ? 
C: Yarışma komitesi uçuş bilgisayarlarından bir veri almak istememektedir. Yarışma komitesi tarafından atış günü atış yapmaya hak kazanan tüm takımlara altimetre cihazı verilecektir. Yarışma komitesi sadece kendi sağladığı AltimeterTwo cihazından altimetre bilgisine bakacaktır.
Ancak yarışma şartnamesinde de yazmış olduğu üzere yarışmacıların roketlerinde GPS bulundurmaları zorunludur. GPS verisi alınamayan roketler atış yapmaya hak kazanamayacaklardır.


S: Yarışma yönergelerinde geçmekte "Kurtarma sırasında bağımsız olarak kurtarılacak her kısmın (faydalı yük de dahil olmak üzere)  üzerinde GPS veya radyo sinyali ile konum belirleyen bir sistem bulundurmak zorundadır.". Fakat daha önce sorulan sorularda yarışma komitesinin sadece altimeter  verilerini kullanacağını söylemiştiniz. Dolayısıyla GPS'in zorunluluğu nedir? 
C: Yarışma komitesi Altimeter Two cihazından alınan irtifa bilgisini uçuş puanın irtifa ile ilgili kısmını değerlendirirken kullanacaktır.  Yarışma zorunluluğu olarak roketlerin bütün halinde tekrar kullanılabilir olarak kurtarılması gerekmektedir. Roketin bağımsız kurtarılacak her parçası ve faydalı yük üzerinde  GPS veya radyo sinyali ile konum belirleyen bir sistem olması kurtarmanın başarılı olabilmesi için gerekmektedir.  Konum belirleyen bir sisteme sahip olmadan kurtarılacak parçalara sahip roketlerin fırlatılmasına izin verilmeyecektir.


S: Telemetry bilgileri için apm 2.6 veya pixhawk kullanmamız bir sorun yaratır mı yer istasyonu olarak telemetri bilgilerini kendi yazacağımız bir C# form uygulamasında çalıştırmak bize bir artı puan sağlar mı?
C: Kullanacağınız telemetri sistemi ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yapacağınız özgün uygulamaların hepsi özgünlük puanı kıstasında değerlendirilecektir.


S: Yarışma şartnamesinde kendi ürettiğimiz sistem haricinde yedek olarak ticari aviyonik sistem kullanmamız gerekiyor. Bu hazır olarak satılan sistemlere örnek verebilir misiniz?
C: Model roketçilik sitelerinde satılan aviyonik sistemleri kullanabilirsiniz. Bu soru çok geldiği için bir adet ticari sistem ismi paylaşıyoruz. Örnek olarak verilen sistem bir tavsiye veya zorunluluk değildir. Takımlar kendi kurtarma sistemlerine en uygun ticari bilgisayarı araştırıp bulabilirler. İnternet siteleri üzerinden bir çok sisteme erişebilirsiniz. Örnek sistem: PERFECTFLITE STRATOLOGGER ALTIMETER CF


S: Komite tarafından sağlanan yer istasyonundan roketin haberleşme ve kontrolünü sağlayabiliyor muyuz? Yoksa kendimize ait bir istasyondan kontrolü sağlamak zorunda mıyız? Ayrıca tedarik edilecek istasyonun ayrıntıları ne zaman paylaşılacaktır?
C: Sizlere sağlanacak yer istasyonu (komite tarafından) sadece motorunuzu ateşlemek üzerine kullanılacak bir istasyondur. Motor ve ateşlenmesi sizlere yarışma komitesince sağlanacak bir destek olacağı için fırlatma öncesi bir detay paylaşılmayacaktır. Fırlatmaya hak kazanan ve gelen takımlar bu konu hakkında detaylı sunumlarla bilgilendirilecektir. Bu bilgiler de göstermektedir ki roketin haberleşmesi için (şartnamede güncelleme sonrası uyarı eklenecektir, yer istasyonundan roketin kontrolü kesinlikle yasaktır) takımların kendi yer istasyonlarını oluşturması gerekmektedir.


S: Yedek ticari aviyonik sistemde GPS bulunması zorunlu mudur?
C: Hayır ticari bilgisayarınızda GPS olması zorunluluğu yoktur. Yedek aviyonik sisteminiz tamamen kurtarma sistemlerinizi kontrol edebilecek en temel işlevleri barındırmalıdır.


S: ÖTR de avyonik sistem için 2 yansı olmalı diye yazıyor yansı (sayfa) ise aviyonik için 4 sayfa bilgi çıktı 4 sayfa olması ötr de bize bir sıkıntı oluşturur mu ?
C: 4 yansı olmasında sorun olmaz. Ama tekrar eden bilgiler, anlamlar vs olursa puan kırılır. ÖTR için 2 yansı yeterli görülmüştür. Ancak dediğim gibi fazla yansıda olursa sorun olmayacaktır.


S: Yüksek irtifa için openrocket programında supersonic hızdan dolayı problem yaşıyoruz. Openrocket yerine farklı bir yazılım kullanabilir miyiz? Yoksa matlab da hesaplama yapmamız mı isteniyor?
C: Oluşturması normal. çünkü; hesaplama ve elde edilen değerler supersonic hızlarda geçerli değildir. Bu yüzden tasarımınız ve belirlediğiniz hesaplamlarını kontrol etmeniz gerekir. 
“.ork” uzantılı OpenRocket dosyalarını da rapor ile birlikte teslim etmenizi beklemekteyiz. Bu sebeple farklı bir yazılım kullanılmaması gerekir. matlab, octave gibi yazılımları kullanarak hesaplamalarınzla karşılaştırabilirsiniz.


TASARIM

S: Yüksek irtifa yarışması için verilen iki motora göre tasarım yaptığımız zaman, roketler arası gövde çapı, gövde boyu gibi parametrelerin birbirinden farklılıklar göstermesi herhangi bir sorun teşkil eder mi?
C: Gövde çapı değişmemeli. Boy tabii ki değişebilir.


S: Verilecek motorun roketin gövdesine montalanması için gövdenin tasarımı nasıl olmalıdır? Motor hivli bir şekilde olursa bizde gövdeyi hivli bir şekile getiririz. Farklı bir şekilde olursa farklı olur ? Nasıl olacağı şekilde yardımcı olur musunuz?
C: Yarışma kapsamında tasarlanacak olan roketlerde genel olarak gövde içerisinde motorun yerleştirileceği bir motor yatağı olması beklenir. ( ayrı bı tüp). 


S: Roket gövdesini transition ile farklı çaplarda yapma izni var mı?
C: Roketin farklı çaplara sahip olması ve transition olması yasaktır. Ancak rampaya sağlıklı takılabilmesi için uygun strateji belirlenebilirse ÖTR'de bunu sunabilirsiniz. Ancak normal şartlarda izin verilmemekte olduğunu düşünerek iki tasarımla çıkabilirsiniz illa ki trasition yapmak istiyorsanız. Ama kabul edilmemesi ihtimalini föz önğnde bulundurarak hazırlık yapmanızı tavsiye ederiz. 
Bu motor yatağı gövdeye center ring dediğimiz merkezcil halkalar ile gövdeye montajlanır. Motor yatağına yerleştirildikten sonra retainer ring dediğimiz tutucu halkalar ile bu halka ile merkezil halkalar arasında sıkıştırılmış olur. 
Konuyla alakalı İngilizce araştırma yapmanız durumunda detaylı açıklamalar bulabilirsiniz.
Motorunuzun gövdeye montajı tamamen sizlerin sorumluluğundadır. Yukarıdaki açıklama tamamen tavsiye niteliğindedir. 
Motorun kendi içindeki montajı tamamen ROKETSAN sorumluluğundadır.


S: Tasarladığımız rokette gövde olarak hangi hammaddeleri kullanabiliriz bi yerde sadece karbonfiber olarak okudum doğruluğu nedir?
C: Roket yapısalları ile ilgili herhangi bir malzeme kısıtlaması bulunmamaktadır. Roketin rijitliği ve bütünlüğü yarışma komitesi tarafından uçuşa uygunluk için kontrol edilecektir.


S: Verilecek motorun roketin gövdesine montalanması için gövdenin tasarımı nasıl olmalıdır?
C: Yarışma kapsamında tasarlanacak olan roketlerde genel olarak gövde içerisinde motorun yerleştirileceği bir motor yatağı olması beklenir. ( ayrı bı tüp).
Bu motor yatağı gövdeye center ring dediğimiz merkezcil halkalar ile gövdeye montajlanır. Motor yatağına yerleştirildikten sonra retainer ring dediğimiz tutucu halkalar ile bu halka ile merkezil halakalar arasında sıkıştırılmış olur.
Konuyla alakalı ingilizce araştırma yapmanız durumunda detaylı açıklamalar bulabilirsiniz.
Motorunuzun gövdeye montajı tamamen sizlerin sorumluluğundadır. Yukarıdaki açıklama tamamen tavsiye niteliğindedir.
Motorun kendi içindeki montajı tamamen yarışma komitesinin sorumluluğundadır.


S: Merhabalar rokette tek ayırma gerçekleştirdiğimiz taktirde (faydalı yük için burun konisinde) paraşütler için de gövdede kapak kullansak herhangi bir sorun olurmu?
C: Hayır olmaz ama bunu simülasyon programınızda bir şekilde simüle etmelisiniz.


S: Fırlatma rampası şartnamede yer alan "Ray Button" ifadesine göre, fırlatma rampası rayı sigma profilden yapılacak. Genel kullanımda 1010 sigma veya 1515 sigma profil kullanılmakta. Bu profillerle uyumlu ray butonları rahatlıkla bulunabilmekte.
Bu ray hangi genişlikte profilden yapılacak? Eğer genel kullanım ray profilleri kullanılmayacaksa, ray butonu için yarışmanın tasarım kriterleri ne olacak?

C: Yarışma da amerikan sistemi olan 1010 veya 1515 sigma profiller kullanılmayacaktır. Şuanki fırlatma rampası tasarımları kanal 10 metrik standartlı sigma profillere göre yapılmıştır. Tasarımlar bittikten sonra detaylar paylaşılacaktır.
Maalesef  yarışma rayları hazır olarak satılan ray butonlarına uygun olmayacaktır.
Bu tarz da bir yarışma ülkemizde ilk defa gerçekleşmektedir. Yarışma komitesi olarak biz de yarışmacılar gibi hiç durmadan çalışmaktayız. 
Altyapısal çalışmalar kesin olarak bittikten sonra yarışmacılar ile detaylar paylaşılacaktır. 


S: Yarışma için öngördüğünüz rampa çıkış hızı ve yere çarpma hızı değerlerine bizim tasarımımız uymamakta. Şimdiye kadar birçok değişiklik denesek de değerler çok az değişiyor. Rampa çıkış hızını arttırdığımızda yere çarpma hızı da artıyor. Bu konuda bir bilgilendirme yaparsanız çok minnettar oluruz.
C: Şartnamede bahsettiğiniz konularla alakalı olarak tavsiyelerde bulunulmuştu. Rampa çıkış hızı ile yere çarpa hızı arasında ciddi bir bağlantı yoktur. Paraşüt boyutunuzla oynayarak istediğiniz iniş hızlarını elde edebilirseniz. 


S: Roketin içinde olan yükü roketten ayırarak paraşütle düşürmek mi  gerekiyor yoksa yük roketle birlikte inebilir mi?
C: Faydalı yükü roketten ayırmanız gerekmektedir, ayrıldıktan sonra aynı paraşüt sistemine bağlı olarak kurtarabilirsiniz.


S: Sürükleme paraşütü olarak şemsiye yahut kanat tarzı yapılar kullanılabilir mi?
C: Sürüklenme paraşütü olarak ana paraşütü kastediyorsanız hayır kesinlikle pasif sistem olarak paraşüt kullanılması gerekmektedir. Ancak ikinci açılan ufak paraşütü kastediyorsanız geçen seneki kararımız yine onun da kesinlikle paraşüt olması yönündeydi ancak tekrar konuşarak kararlaştıracağız. 


S: ‎Faydalı yük, roketten ayrılacak mı?
C: Faydalı yük roketten ayrılmak zorundadır, ancak şok kordonu ile bağlı kalabilir, aynı paraşüt ile düşürülebilir


S: Faydalı yük olarak drone yada drone benzer bir sistemi ,apogee de bırakıp, onu ayrı bir sistemle pervaneye benzer bir sistemle indirsek olur mu? Şok kordunuyla ana gövdeye bağlı kalmak zorunda mı?
C: Evet yapabilirsiniz.


S: Sürükleme paraşütü olarak şemsiye yahut kanat tarzı yapılar kullanılabilir mi?
C: Sürüklenme paraşütü olarak ana paraşütü kastediyorsanız hayır kesinlikle pasif sistem olarak paraşüt kullanılması gerekmektedir. Ancak ikinci açılan ufak paraşütü kastediyorsanız onun da paraşüt olması gerektiğine karar verilmiştir.


S: Yarışma için öngördüğünüz rampa çıkış hızı ve yere çarpma hızı değerlerine bizim tasarımımız uymamakta. Bu konu hakkında da bize posta gelince daha yoğun bir şekilde çalışmaya koyulduk. Şimdiye kadar birçok değişiklik denesek de değerler çok az değişiyor. Rampa çıkış hızını arttırdığımızda yere çarpma hızı da artıyor. 
C: Şartnamede bahsettiğiniz konularla alakalı olarak tavsiyelerde bulunulmuştu. Rampa çıkış hızı ile yere çarpa hızı arasında ciddi bir bağlantı yoktur. Paraşüt boyutunuzla oynayarak istediğiniz iniş hızlarını elde edebilirsiniz.
Ne yazık ki konuyla ilgili daha fazla bilgi verebilmemiz adil bir yarış sağlayabilmemiz için mümkün değil.


S: Merhaba yüksek irtifa roket için ön kanat kullanılmasında herhangi olumsuz bir durum varmı şart namede böyle bir ibare yok fakat geçen sene montaj alanında sıkıntılar oldu teşekkürler
C: Şartnamede belirttiğiniz tasarımı kısıtlayan herhangi bir kural bulunmamaktadır. Ancak bu tarz tasarımların hem stabilite hem de ilerleyen zamanda üretim montaj açısından çıkartabileceği sorunlardan kaynaklı olarak takımlara tavsiye etmiyoruz.


S: Bağlantı ekipmanlarının  gövdenin çapının 1,5 katı olması zorunlu mudur, öneri midir?
C: İç entegrasyon gövdesi ( coupler) gövdenin 1.5 katı olmalıdır.

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ,Atış Hazırlık Raporu (AHR) ve Genel Test Raporu (GTR) olmak üzere 4 farklı rapor hazırlamaları gerekmektedir. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşecektir. Maddi destek almaya hak kazanan takımlar ise KTR sonuçlarına göre belirlenecektir. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapmaları gerekmektedir.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz ?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.
 

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S: Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C: Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

ALÇAK İRTİFA (2019)

Sıra Takım Adı
1 Nepenthe
2 ÇARGÂH ROKET TAKIMI
3 ATLANTİS 2
4 Aeronist
5 İZMİR ROKET TAKIMI
6 ATAUNI-TTurks
7 Cumhuriyet Roket Takımı
8 Aphelion
9 ALYA Roket Takımı
10 İDEA-L
11 MAVERİK Roket Takımı
12 Selçuk Roket Takımı
13 Yıldırım Roket Takımı
14 MAVERA ROKET TAKIMI
15 ANAUASTECH
16 ATEŞ
17 Genç Mimar Sinan Vefa
18 MIKHAS Roket Takımı
19 Marmara Dynamics
20 ÜLGEN ROKET TAKIMI
21 METU AURORA
22 Albatros
23 YEDİHİLAL MARMARA
24 Karaelmas
25 ALTÜRK-7
26 ALGAN
27 SRD
28 FEZA
29 Samsun Roket Takımı II
30 ANAFARTALAR
31 1,5 Adana - Wings of the Future
32 Gökçen Roket Takımı
33 Düzce Üniversitesi Roket Topluluğu
34 Tarsus Rockets
35 KABUROT
36 Ha.V.Uz
37 Parsy-RKT
38 GELİŞİM ROKET TAKIMI
39 Hezarfen Roket Takımı
40 BAL PROJE
41 SavRoket
42 Uhal Bilim Takımı
43 ALAROKET
44 GARAGE (Gümüşhane Araştırma Geliştirme Takımı)
45 ŞAH MAT
46 Caca Bey Roket Takımı
47 OzU Rocket Team
48 Konya Bilim Teknoloji Takımı
49 SARTEK

YÜKSEK İRTİFA (2019)

Sıra Takım Adı
1 ATLANTİS
2 Aeronist
3 Çelikyay Havacılık ve Uzay Takımı
4 Varda SkyTeam
5 TTurks Roket Takımı
6 SİMURG
7 Nova Rocketry
8 METU AURORA
9 Nebula Roket Takımı
10 MAVERİK Roket Takımı
11 Genç Mimar Sinan Lagari
12 MAVERA ROKET TAKIMI
13 MARMARA YEDİHİLAL TEKNOLOJİ TAKIMI
14 Lagari Çelebi Roket Takımı
15 GTÜ-Roket Takımı
16 GÖKOVA3000
17 SpacExpress Havacılık ve Uzay Takımı
18 Ege Roket Takımı
19 FEZA
20 ATLAS
21 Samsun Roket Takımı I
22 1,5 Adana - Wings of the Future
23 KABUROT
24 Yıldız Roket Takımı
25 Hazar Takımı
26 Ayyuk Roket Takımı
27 KGT
28 FEZA ROCKET TEAM
29 Parsy-RKT
30 SRD

2020

Derece Takım Adı
1. ( Alçak İrtifa ) Tanyeli Roket Takımı
1. ( Orta İrtifa ) Hazar Takımı - Orta İrtifa
1. ( Yüksek İrtifa ) Hazar Takımı
2. ( Alçak İrtifa ) Anadolu Roket Takımı
2. ( Orta İrtifa ) Yıldız Roket Takımı
2. ( Yüksek İrtifa ) Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı
3. ( Alçak İrtifa ) Vefa İnsansız Sistemler Takımı
3. ( Orta İrtifa ) YTÜ SİTARE

2019

Derece Takım Adı
1. ( Yüksek İrtifa ) HAZAR ROKET TAKIMI
1. Mansiyon (Alçak İrtifa ) ÇARGÂH ROKET TAKIMI
2. Mansiyon ( Alçak İrtifa ) ATLANTİS
2. Mansiyon (Yüksek İrtifa) GÖKOVA3000
3. Mansiyon (Alçak İrtifa ) KABUROT
3. Mansiyon (Yüksek İrtifa) KABUROT

Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.
   

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlama ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

2242 üniversite öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sonuçları Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Liseler Arası İha Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Liseler Arası İHA Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Uluslararası İha Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Uluslararası İHA Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Helikopter Tasarım Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Helikopter Tasarım Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar