Jet Motor Tasarım Yarışması

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Jet Motor Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmada, 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal tasarımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yarışmaya katılacak olan takımlardan beklenen, tasarım kriterlerine uygun şartları sağlayabilecek bir turbojet motorunun kavramsal tasarımını yapmaktır.

Yarışmaya üniversite,  yüksek lisans ve doktora öğrencileri bireysel veya takım halinde katılabilir.Takımlar en fazla 5 kişiden oluşabilecektir.

Değerlendirme; Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve Final Değerlendirme Sunumu olmak üzere üç farklı aşamada yapılacaktır. 

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI GRUBU linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır.

Yarışma Son Başvuru Tarihi 28 ŞUBAT!

 


Jet Motor Tasarım Yarışma Şartnamesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

Açıklama Tarih
Yarışma son başvuru tarihi 28 Şubat 2021
Yarışmacılara 1. Faz Motor Tasarım Eğitiminin verilmesi 08 Mart 2021
Kavramsal Tasarım Raporu son teslim tarihi 03 Mayıs 2021
Kavramsal Tasarım Raporu sonuçlarına göre ön elemeyi geçen takımların açıklanması 14 Mayıs 2021
Ön elemeyi geçen takımlara 2. Faz Motor Tasarım eğitiminin verilmesi 17 Mayıs 2021
Detay Tasarım Raporu son teslim tarihi 26 Temmuz 2021
Finale kalan takımların açıklanması 06 Ağustos 2021
Final değerlendirme sunumları 18 Ağustos 2021
TEKNOFEST 21-26 Eylül 2021

KANATÇIK

S: Kanat sabit kanat mıdır? nozzle diye geçiyor bazı kitaplarda bazı kitaplara da ise stator kısmı diye geçiyor yani sabit olan kanat mıdır? 
C: Kanat sabit kanattır


S: Kanat meridyonel boyutlandırmalarında verilen değerler R98,98 çapı kanadın giriş kısmı olarak mı ele alınacak? Şekil  4. Soğutma havası ve sıcak gaz akış yolu görseline göre baz aldığımızda gaz girişi bu 98.98mm olduğu görülmekte bu biraz kafa karıştırıçı, türbinde sıcak gaz genişleyip iş üretmesi gerek, resimde kompresör gibi sıkıştırmış oluruz gazı.
C: R99.98mm olan yer sabit kanatçığın uç bölgede girişini göstermektedir, sabit kanatçığın görevi akışı hızlandırıp dönen kanatçıktan çekilecek işi arttırmaktır.


S: Kanatçık geometrisini paket programlarda meridyonel bilgileri girdiğimizde oluşturuluyor, geometri verilmez ise bu oluşan geometriyi kullanabilir miyim?
C: CAD dosyası paylaşılacaktır.


S: Verilen kanatçık ölçüleri dışına çıkıp kanatçık yeniden boyutlandırilabilir mi? (soğutma çözümüne göre dış geometride de içteki gibi oynama yapabilir miyiz ?
C: Kanatçık tekrar boyutlandırılamaz. Dış geometri sabittir.


S: Bağlı olduğu parçanın çapı ve kanatçık sayısı paylaşılacak mı?
C: Bağlı olduğu parçanın yarıçapı bu yarışma için gerekli değil. Kanatçık 20 adettir.


S: ÖTR’de istenen “kanatçık dış akış sınır şartları” kısmında hazır toolları(basit online toollar gibi) kullanabilir miyiz yoksa kodu bizim mi oluşturmamız bekleniyor?
C: Kanatçık dış akış hesabında sınır tabaka kodları kullanılabilir. Bu kod, literatürdeki bir kod ya da tasarımcı tarafından geliştirilmiş bir kod da olabilir. Her iki durumda da kodun hesaplama doğruluğu gösterilmelidir. Örn: Literatürden alınan bir kod ise kabul gördüğü bilinen bir kod olmalıdır. Aynı şekilde geliştirilen kod da literatürdeki bu tip kodlarla ya da deney datasıyla doğrulanmış olmalıdır.


S: Merhabalar, türbin sisteminde kaç tane stator kanatçığı kullanılacak acaba?
C: Kanatçık 20 adettir.


S: Kanatçığa gelen sıcak hava akış hızının tayini konusunda nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? İç yarıçapı 76mm ve dış yarıçapı 99.98 olan silindirden geçen silindir gibi kabul yapmak uygun olur mu?
C: Kanatçığa gelen soğutma havasının toplam sıcaklığı, toplam basıncı ve kütle debisi bellidir. Bu durumda havanın kanatçık içerisine nasıl alınacağı tasarımsal bir karardır ve o bölgedeki giriş alanını ve dolayısıyla hava hızını da bu tasarım belirleyecektir.


S: Kanatçık dış akış htc hesaplamalarında bilgisayar programı kullanılabilir mi ( MATLAB gibi)?  El hesabı derken ne hedefleniyor? Airfoil üzerinden de akış analizini almak gerekli midir?
C: Kanatçık dış akış hesabında sınır tabaka kodları kullanılabilir. Bu kod, literatürdeki bir kod yada tasarımcı tarafından geliştirilmiş bir kod da olabilir. Her iki durumda da kodun hesaplama doğruluğu gösterilmelidir. Örn: Literatürden alınan bir kod ise kabul gördüğü bilinen bir kod olmalıdır. Aynı şekilde geliştirilen kod da literatürdeki bu tip kodlarla yada deney datasıyla doğrulanmış olmalıdır.


S: İç kanal hesaplamaları yaparken, kanatçığın üzerinden geçen akışın basıncını kabul etmemiz mümkün mü ? Yoksa ters akış marjini oluşturmayacak şekilde basınç kaybı farz edip işlem yapmamız mümkün mü ?
C: Soğutma havasının basınç kaybı iç kanallardaki tasarımın bir sonucudur, dış basınç dağılımı ise aerodinamik tasarımdan gelen bir sınır şartıdır.  Dolayısıyla herhangi bir kabul yapılması mümkün değildir. Ters akış marjini hesaplanmalıdır


S: Kanatçık %50 kesitten kasıt, chamber line üzerinde %50 kesit midir? Yani kesit alanı boyuna mı yoksa enine göre mi alınacak?
C: Kanat boyunca orta düzlem.


S: Tasarlanan kanatçık ne tür ve boyutta bir motor için kullanılacaktır ?
C: Sınır şartları hali hazırda verilmiş olduğu için kanatçığın hangi motorda kullanılacak olmasına dair bir bilgiye ihtiyaç yoktur.

TASARIM

S: Soğutma Tasarım için önerilen yazılımlar var mı?
C: Kullanılacak yazılım tamamen yarışmacılara bağlıdır. Concepts NREC CTAADS yazılımı kullanılabilir.


S: Tasarım ve analiz için önerdiğiniz programlar nedir? (consepts nrec ctaads haricinde)
C: CTAADS dişinda akış kısmı için HAD yazılımları, metal sıcaklıkları için ise ANSYS kullanılabilir.


S: Ön tasarım raporu tasarım konfigürasyonlarında belirtilenler cad modeli olarak mı isteniyor? Ya da tasarlanması planlanan şeylerin belirtilmesi yeterli olur mu? Bir de ÖTR de planlanan tasarım şekilleri KTR da yapılan analizler sonucunda ne kadar değişikliğe gidilebilir? Mesela yarıklarda ufak şekil değişikliği gibi ya da delik yapılacaksa sayısında değişim yapılabilir mi?
C: ÖTR da illa CAD modelinin olması gerekmiyor, olursa kötü olmaz. Tasarlanan kanatçığın gösterilmesi ve sürecin anlatılması (nasıl hesaplandığının, nasıl tasarım yapıldığının) yeterli. ÖTR dan KTR a geometride major olmayan değişiklikler yapılabilir.


S: Verilen Cad dosyasındaki kanatçığın dış tasarımı ve açısı değiştirilebilir mi, yoksa sadede iç tasarımım mı değiştirilecek ?
C: Sadece iç tasarım değiştirelebilir.


S: Soğutma tasarımı yapılacak olan kanatçık "vane" mi, "blade" mi?
C: Vane soğutma tasarımı yapılacaktır. Nozzle Guide vane=Sabit Kanatçık


S: ÖTR ile KTR aşamasında gönderdiğimiz çizimler farklı olabilir mi?
C: ÖTR’den KTR’ye geometride major olmayan değişiklikler yapılabilir.


S: Verilen Cad dosyasındaki kanatçığın dış tasarımı ve açısı değiştirilebilir mi, yoksa sadede iç tasarımım mı değiştirilecek ?
C: Dış tasarımla ilgili bir değişiklik yapılmayacaktır. Sadece iç tasarım değiştirilebilinir.


S: Ekler kısmında iç kanal tasarımı için geometri göndermemiz gerekiyor mu?
C: ÖTR da illa CAD modelinin olması gerekmiyor, olursa kötü olmaz. Tasarlanan kanatçığın gösterilmesi ve sürecin anlatılması (nasıl hesaplandığının, nasıl tasarım yapıldığının) yeterlidir.


S: Solidworks programı stp dosyasini alinmiş olarak tanimladığı için kanatçık üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapamıyoruz. Solidworks'te kullanabilmemiz için sldprt(part) uzantısı şekline çeviremiyoruz. Nasıl çevirebiliriz?
C: Gönderilen geometrinin oluşturulmasında Solidworks yazılımı kullanılmamıştır. Bundan ötürü ilgili konuda yardımcı olunması pek mümkün gözükmemektedir. Mevcut geometri üzerinden yarışmacılar kendileri bir CAD ortamında değişiklikleri yapmalıdırlar.


S: Tasarım ve analizler tek bir kanat üzerinden mi yapılacak?
C: Soğutma tasarımı ve hesaplamalar 1 kanatçık üzerinden yapılacaktır. HAD Analizleri, 1:20’lik tek bir pasaj için “Rotational Periodic” sınır şartı ile yapılabilir.


S: Teknofest sitesinde paylaşılan CAD dosyası doğrudan 1:1 ölçekte midir?
C: CAD dosyasındaki geometri 1:1 ölçektedir.


S: Meridyonel boyut nedir nasıl çizilir?
C: Meridyonel hız, eksenel ve radyal hızın bileşkesidir.


S: İzin verilen uzama kaç mm? Yoksa bizim insiyatifimize mi kalmış?
C: Verilen geometri sıcak geometridir.

SOĞUTMA

S: Soğutucu akışkan kanatçığa motorun hangi kısımlarından geliyor? Şekil 4' teki gibi kanatçığın sadece üst yüzeyinden mi geliyor, farklı yönden de geliyor mu?( örneğin bağlı olduğu rotorun altından)
C: Soğutma havası sabit kanatçığa sadece üstten geliyor, sabit parçanın altında taşıyıcı yapılar bulunur. Dönen parça olmaz.


S: Motorda kullanılan soğutucu havaya ayrı bir soğutucu akışkan karıştırılabilir mi?
C: Soğutma havası ayrı bir soğutucu ile karışıtırılamaz. Soğutma havası sıcaklığı sabittir.


S: Motora giren hava debisi kompresöre giren hava debisi değil midir ?
C: Motora giren hava debisi (W2) kompresör hava debisidir.

ISI

S: Malzemenin ısı iletim katsayısı verilecek mi? 
C: Nikel bazlı alaşım için ısı iletim katsayısı kullanılabilir, açıklandığı sürece.


S: Sıcak gaz için kullanılacak özellikler nedir, yani yanma sonu oluşan yanma ürünleri havadan farklı kimyasal özelliklere sahip, bu bağlamda bu ürünlerin termodinamik davranışlarını bilmek güç, sıcak gaz olarak havayı kabul edebilir miyiz?
C: Yanma sonrası sıcak gaz, hava olarak (sıcaklığa bağlı termofiziksel özellikleriye beraber) modellenebilir.


S: Her iki raporda da istenen “metal sıcaklığı dağılımı” ile sadece dış duvar sıcaklığı mı kast ediliyor yoksa iç duvar sıcaklığı da isteniyor mu? Yoksa bıçaklar çok küçük olduğundan iç kanallardaki duvar sıcaklığı ile dış duvarın sıcaklığını eş mi kabul etmeliyiz?
C: Metal sıcaklık dağılımı olarak kanat dış yüzeyindeki sıcaklık kast edilmektedir.


S: Malzemenin ısıl iletim özellikleri hakkında bir bilgi verilmemiş, bu durumda 4. Maddede belirttiğimiz gibi iç ve dış sıcaklıkları eş mi kabul etmeliyiz, yoksa bize data sağlanacak mı?
C: Hava için tüm fiziksel özellikler sıcaklığa bağlı alınmalıdır ve bu değerler literatürde mevcuttur. Katı malzemenin (CM247 LC DS) ise fiziksel özellikleri sıcaklığa aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte 1B hesaplamalarda ilgili değerler, makul olan ortalama bir sıcaklık için sabit olarak kabul edilebilir.


S: Isı transfer hesapları vs. için gerekli olan geometri, tribün bıçağı sayısı ya da yapılmasına izin verilen varsayımlar hakkında bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
C: Kanatçık 20 adettir.


S: Sıcak ve soğuk akışkanın geliş açıları nedir? Şartnamede verilen resim tam olarak anlaşılmıyor akışlarin geliş yollarını aciklayabilir misiniz ?
C: Soğuk akışkan girişi, kanat içerisine giriş bölgesinden radyal olarak alınabilir. Motor eksen takımına göre eksenel motor merkez çizgisine paralel, radyal ve teğetsel bileşen olmadan girmektedir.


S: Metal sıcaklığı tahmini hesaplamalarında soğutma konfigürasyonları uygulandıktan sonra mı yoksa kanatçığın basit bir kanal yardımıyla soğuluyormuş gibi hesap yaklaşımı uygun mu?
C: Soğutma kanallarının tasarımı ve kullanılacak konfigürasyonlar tamamen tasarımcının kararıdır. Bundan ötürü nasıl bir soğutma tasarımı yapıldı ise o tasarımın getirmiş olduğu fiziğe göre hesaplamalar yapılmalıdır.


S: Normalize edilmiş maksimum sıcaklıktan kasıt nedir?
C: OTDF (pattern factor)


S: Sıcak gaz özelliklerini atmosfer basıncına göre mi almamız gerek yoksa verilen basınca göre mi? eğer verilen basıncı kullanarak gaz formülü ile gaz yoğunluğu çok büyük değerlere ulaşmakta, bunun sonucunda ortaya çıkan hız değeri düşük olmaktadır. aslında olan şu sanırım ben yanma sonu gazın sıcaklık ve basınç altındaki değerini hesaplıyorum. bu değer ise yüksek çıkıyor, aynı şartlarda havanın atmosfer basıncı altındaki değeri 0.2177kg/m^3 çıkmakta lakin bu atmosfer basıncı gaz yolu için hangi yoğunluğu kullanmam gerek?
C: Olduğu basınca göre. Ideal gaz denklemi basınç, sıcaklık ve yoğunluk ilişkisini vermektedir.

ANALİZ

S: Verilen Cad dosyasındaki R98,98 in üstünü açık bir şekilde mi hesaplanacak yoksa üstünde bir parça mevcut mu ?
C: Üstünde bir parça yoktur.


S: ÖTR’de genel olarak yöntemler istenmiş (debi hesaplama yöntemi gibi), bu durumda ÖTR’ye sadece korelasyonları mı dâhil edeceğiz yoksa bu korelasyonların çözümünü de eklemeli miyiz?
C: Yapılan hesapların tümünü dahil edilmelidir. Korelasyonlar ve bu korelasyonlara göre yapılan hesaplar gösterilmelidir.


S: Malzemenin özellikleri hakkında bir bilgimiz olmadığı için analiz yapamıyoruz Yoğunluk, Özgül ısı, Termal kondakti ve Cp gibi değerleri paylaşmanız mümkün mü?
C: Hava için tüm fiziksel özellikler sıcaklığa bağlı alınmalıdır ve bu değerler literatürde mevcuttur. Katı malzemenin (CM247 LC DS) ise fiziksel özellikleri sıcaklığa aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte 1B hesaplamalarda ilgili değerler, makul olan ortalama bir sıcaklık için sabit olarak kabul edilebilir. 


S: İç kanal hesaplamalarında basınç hesaplamaları konusunda biraz açıklama yapabilir misiniz? Tavsiye edebileceğiniz kaynak, kitap veya yaklaşım var mı?
C: Soğutma havası kanatçığa girerken ve kanatçık içerisinde akarken tasarımda kullanılan konfigürasyonlara bağlı olarak bir basınç kaybına maruz kalacaktır. Bu basınç kayıpları, hem geometriye hem de akışın özelliklerine bağlı olarak  hesaplanabilir. İki etki de gözü önüne alınmalıdır. Hesaplamalar konusunda 1 boyutlu akışa dair teorik bilgilere bakılması önerilir. Bu bilgiler, bilinen akışkanlar mekaniği kitaplarında mevcuttur.


S: Cm 247 LC ds (katı malzeme) fiziksel özellikleri nelerdir?
C: Malzemenin termofiziksel özellikleri sıcaklığa bağlı olarak paylaşılmıştır. (CM247 LC DS = MarM247)


S: Uzunluk birimi olarak raporda belirtildiği gibi milimetre doğru ölçü birimi midir? Yoksa santimetre veya metre mi olacak?
C: Milimetre.


S: Kanal sayısına göre farklı debiler oluşabilir ama aşağıda verilen tabloda verilen değerlere göre W2-W4 [3.2-2.72=0.48] lik kütlesel debi nereye gitti? Bu debi ile mi soğutma sağlanacak? O zaman neden W2%7(0.224 kg/s) geçilmeyecek diye bir kural var ?
C: Motor için değişik yerlere hava kullanılmaktadır, bu hava ana akış yolundan çekilir ve farklı modüllerden tekrar ana akış yoluna katılır. 1. Kanatçık için kullanılabileck azami hava miktarı 7%W2 dir.

HAVA BASINCI

S: Türbülans oluşturulacak yapılar kullanılabilir mi? Yani hava akışını etkilemek serbest mi?
C: Soğutma tasarımında türbülans yaratıcı yapılar kullanılabilir.


S: Türbilans dikkate alınıcak mı? Alınıcaksa ayrıntıli bilgi verebilir misiniz ? (K epsilon vs.)
C: Türbülans yoğunluğu gaz türbinli motorlarda yanma odası çıkışında genellikle 10% civarındadır. Fakat yarışmacılar mantıklı kabuller yaparak simulasyon yapabilirler, kabulleri açıkladıkları sürece sıkıntı yoktur.

İMALAT

S: Katmanlı imalat kabiliyetleriniz hakkında bir bilgilendirme föyü/belgesi paylaşımı yapılacak mı? İmalat sınırlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
C: Maalesef bu konuda bilgi verilmeyecektir, o yüzden makul üretim kabiliyetleri içinde olduğu sürece herhangi bir sınır yoktur.

 

S:Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C:Değerlendirme; ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu, soğuk akış testleri ve termal boya testleri olmak üzere dört farklı aşamada yapılacaktır. Ön tasarım ve/veya kritik tasarım raporlarını göndermeyen takımlar yarışmaya devam etmeye hak kazanamayacaklardır.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz ?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.
 

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S: Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C: Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

Jet Motor Tasarım Yarışması

Üniversite ve Mezun (2020)

Sıra Takım Adı
1 Seyyal
2 Dinamo Ankara
3 NEU-CFD
4 Team Typhoon
5 Ka-Fa-1500
6 BLADE Benders

2020

Derece Takım Adı
1. Seyyal
2. Dinamo Ankara
3. NEU-CFD

2019

Derece Takım Adı
1. MAX-THRUST
2. FAMES
3. AERODEBİ

Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
   

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları`nda  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.


   

Teknofest Teknoloji Yarışmaları Başvuru Rehberi Yayınlandı!

TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları Başvuru adımlarını inceleyiniz. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!

Detaylar

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!

TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları düzenlenecektir. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!

Detaylar

2021 Yılı Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı!

Milli Teknoloji Burs Programı ile sen de #MilliTeknolojiHamlesi'nin bir parçası olmaya var mısın? Gönüllü Burs Programı ve Eğitmen Mentor Burs Programı için başvurular başladı. 

Detaylar

Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Enler ödülleri Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji yarışmalarında finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

2242 üniversite öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sonuçları Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar