Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

Yarışma 9 farklı kategoriden oluşmaktadır. Kategoriler aşağıdaki gibidir;

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım
2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3. Eğitim
4. Enerji ve Çevre
5. Gıda ve Tarım
6. Makine İmalatı ve Otomotiv
7. Sağlık
8. Savunma, Uzay ve Havacılık
9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Yarışma Son Başvuru Tarihi 25 HAZİRAN!


Yarışma Şartnamesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

Açıklama Tarih
Başvuru Tarihleri 09 Nisan - 25 Haziran 2021
TEKNOFEST 21-26 Eylül 2021

S: Yarışma kategorileri nelerdir?
C: Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır bunlar;
 •    Akıllı Şehirler ve Ulaşım
 •    Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 •    Eğitim
 •    Gıda ve Tarım
 •    Makine İmalatı ve Otomotiv
 •    Sağlık
 •    Savunma, Uzay ve Havacılık
 •    Enerji ve Çevre
 •    Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik


S: Süreç nasıl işler? 
C: Yarışma kapsamında başvurular, 18 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)
Başvuru sonrasında ön inceleme, bilimsel değerlendirme, bölge sergileri ve final sergisinden oluşan değerlendirme süreci başlar. Bölge ve final sergilerinde başarılı bulunan öğrencilere ve danışmanlarına para ödülü verilir.


S: Başvuru ve yarışma tarihleri nedir?
C:  Başvuru Tarihleri:   18 Şubat – 16 Mart 2020 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanır.)          
      Bölge Yarışmaları: 17-20 Ağustos 2020
      Final Yarışması:  22-27 Eylül 2020


S: Kimler başvurabilir? 
C: 1. Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
    2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
    3. Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
   4. Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
   5. Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
   6. Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
   7. Projeler, 2020 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.
   8. Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
   9. Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin/lerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir.
Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Başvuru formları nelerdir, nasıl olmalıdır?
C: Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.
 1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (18 Şubat – 16 Mart 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkotlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkotlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)
 2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 3. Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,
 4. TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,
Bu belgeler dışında kalan projeye ait belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.
Varsa projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Kargo ile evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde ve çağrı metninde 4.2.1.de belirtilen Etik İhlal Gerekçeleri maddesinde belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Değerlendirmeler nasıl yapılıyor?
C:  Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak Bölge Koordinatörlükleri tarafından incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.
       İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler, Bölge Koordinatörlükleri tarafından bölge yarışmalarına davet edilir.
       Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Yarışmaları)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde sergilenir. Bölge yarışmaları, Bölge Koordinatörlükleri tarafından yürütülür.
Bölge yarışmalarında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilir. Bölge Birincileri Final Yarışmasına davet edilir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Bölge yarışmalarına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
TÜBİTAK’ın gerekli görmesi halinde bölge yarışmaları yapılmayabilir.
        Final Yarışması
Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
 
Bölge ve final yarışmalarına davet edilen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
İki veya üç öğrencinin yer aldığı projelerin bölge ve final yarışmalarına davet edilmeleri durumunda, yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir,  aksi halde proje yarışmadan elenir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için yarışmadan önce TÜBİTAK’ın patent desteklerinin incelenmesi ve www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
Proje başvurularının değerlendirmesi,  akademisyenler tarafından objektif olarak yapılır. Jüri kararı kesindir ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.


S: Değerlendirme kriterleri nelerdir?    
C: •    Özgünlük / Yenilikçilik
     •    Yöntem ve Süreç
     •    Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik
     •    Katma Değer ve/veya Yaygın Etki

Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları eşittir.
Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.
Etik İhlal Gerekçeleri
•    Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
•    Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
•    Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
•    Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
•    Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
•    Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
•    Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.


S:  Ödüller nelerdir, neye göre verilir?
C: Detaylı bilgilendirme https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Gerekli açıklamalar https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S:Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C:Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

Yarışma Dokümanları

Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI

Her Kategori İçin; 

Birinci: 20.000 ₺

İkinci:  13.000 ₺

Üçüncü: 10.000 ₺


Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI

Her Kategori İçin; 

Birinci: 20.000 ₺

İkinci:  13.000 ₺

Üçüncü: 10.000 ₺


Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
   

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları`nda  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 5 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.


   

Geçmiş Yıl Raporları

Yarışma Videoları

Uluslararası Serbest Görev Kategorisi Başvuruları Başladı!

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Uluslararası Serbest Görev Kategorisine Detaylı Tasarım Raporu ve Uçuş Videosu ile doğrudan başvuru yapmak için Son Başvuru Tarihi 30 Temmuz !

Detaylar

Teknofest 2021 Hack İstanbul Yarışması Başvuruları Uzatılmıştır!

TEKNOFEST 2021 Hack İstanbul Yarışması Başvuruları Uzatılmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru yapmak için SON BAŞVURU TARİHİ 16 Temmuz!

Detaylar

Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisi ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisi Ön Değerlendirme Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar

Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Ve İlk Yardım Kategorisi ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Ön Değerlendirme Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar

Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi Ön Değerlendirme Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar