Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

Yarışma 9 farklı kategoriden oluşmaktadır. Kategoriler aşağıdaki gibidir;

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım
2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3. Eğitim
4. Enerji ve Çevre
5. Gıda ve Tarım
6. Makine İmalatı ve Otomotiv
7. Sağlık
8. Savunma, Uzay ve Havacılık
9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Yarışma Son Başvuru Tarihi 25 HAZİRAN!


Yarışma Şartnamesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

Açıklama Tarih
Başvuru Tarihleri 09 Nisan - 25 Haziran 2021
TEKNOFEST 21-26 Eylül 2021

S: Yarışma kategorileri nelerdir?
C: Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır bunlar;
 •    Akıllı Şehirler ve Ulaşım
 •    Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 •    Eğitim
 •    Gıda ve Tarım
 •    Makine İmalatı ve Otomotiv
 •    Sağlık
 •    Savunma, Uzay ve Havacılık
 •    Enerji ve Çevre
 •    Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik


S: Süreç nasıl işler? 
C: Yarışma kapsamında başvurular, 18 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)
Başvuru sonrasında ön inceleme, bilimsel değerlendirme, bölge sergileri ve final sergisinden oluşan değerlendirme süreci başlar. Bölge ve final sergilerinde başarılı bulunan öğrencilere ve danışmanlarına para ödülü verilir.


S: Başvuru ve yarışma tarihleri nedir?
C:  Başvuru Tarihleri:   18 Şubat – 16 Mart 2020 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanır.)          
      Bölge Yarışmaları: 17-20 Ağustos 2020
      Final Yarışması:  22-27 Eylül 2020


S: Kimler başvurabilir? 
C: 1. Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
    2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
    3. Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
   4. Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
   5. Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
   6. Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
   7. Projeler, 2020 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.
   8. Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
   9. Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin/lerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir.
Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Başvuru formları nelerdir, nasıl olmalıdır?
C: Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.
 1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (18 Şubat – 16 Mart 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkotlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkotlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)
 2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 3. Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,
 4. TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,
Bu belgeler dışında kalan projeye ait belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.
Varsa projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Kargo ile evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde ve çağrı metninde 4.2.1.de belirtilen Etik İhlal Gerekçeleri maddesinde belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Değerlendirmeler nasıl yapılıyor?
C:  Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak Bölge Koordinatörlükleri tarafından incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.
       İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler, Bölge Koordinatörlükleri tarafından bölge yarışmalarına davet edilir.
       Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Yarışmaları)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde sergilenir. Bölge yarışmaları, Bölge Koordinatörlükleri tarafından yürütülür.
Bölge yarışmalarında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilir. Bölge Birincileri Final Yarışmasına davet edilir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Bölge yarışmalarına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
TÜBİTAK’ın gerekli görmesi halinde bölge yarışmaları yapılmayabilir.
        Final Yarışması
Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
 
Bölge ve final yarışmalarına davet edilen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
İki veya üç öğrencinin yer aldığı projelerin bölge ve final yarışmalarına davet edilmeleri durumunda, yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir,  aksi halde proje yarışmadan elenir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için yarışmadan önce TÜBİTAK’ın patent desteklerinin incelenmesi ve www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
Proje başvurularının değerlendirmesi,  akademisyenler tarafından objektif olarak yapılır. Jüri kararı kesindir ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.


S: Değerlendirme kriterleri nelerdir?    
C: •    Özgünlük / Yenilikçilik
     •    Yöntem ve Süreç
     •    Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik
     •    Katma Değer ve/veya Yaygın Etki

Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları eşittir.
Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.
Etik İhlal Gerekçeleri
•    Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
•    Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
•    Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
•    Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
•    Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
•    Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
•    Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.


S:  Ödüller nelerdir, neye göre verilir?
C: Detaylı bilgilendirme https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Gerekli açıklamalar https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S:Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C:Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

Yarışma Dokümanları

2020

Sıra Takım Adı
1-Akıllı Şehirler ve Ulaşım BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE DERİN ÖĞRENME MODELLERİ KULLANILARAK RADYOMETRİK GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ İLE KAÇAK EŞYA, SİLAH VE CANLI BOMBA TESPİTİ
2-Akıllı Şehirler ve Ulaşım NESNELERİN İNTERNETİ DESTEKLİ DİNAMİK YEŞİL ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ
3-Akıllı Şehirler ve Ulaşım SÜRÜCÜ TAKİBİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ SİSTEMİ
4-Akıllı Şehirler ve Ulaşım AKILLI ŞEHİRLER İÇİN YAPAY ZEKA TABANLI GERÇEK ZAMANLI TRAFİK KONTROL SİSTEMİ
5-Akıllı Şehirler ve Ulaşım ELEKTRİKLİ OTOBÜS HATLARI İÇİN ŞARJ KAPASİTESİ BELİRLEME VE OPTİMİZASYONU
6-Akıllı Şehirler ve Ulaşım ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİŞTİRME MODÜLÜ
7-Akıllı Şehirler ve Ulaşım ENGELLİ PARK YERLERİ İÇİN YENİ SİSTEMLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
8-Akıllı Şehirler ve Ulaşım AKILLI ŞEHİRLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME MODELİ
9-Akıllı Şehirler ve Ulaşım YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇEVRİMİÇİ ACİL DURUM UYGULAMASI
10-Akıllı Şehirler ve Ulaşım QR VE NFC DESTEKLİ DİJİTAL MÜZE ÇALIŞMASI
11-Akıllı Şehirler ve Ulaşım ÇİFT KATMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME VE DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ KULLANILARAK TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ YOĞUNLUK ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1-Bilgi ve İletişim Teknolojileri SON ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ ÜRETİLEN MAKİNELERİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA PROGRAMLARI İÇİN VERİ TOPLANMASI VE ENTEGRASYONU
2-Bilgi ve İletişim Teknolojileri STK-AKYS
3-Bilgi ve İletişim Teknolojileri LİNUX ÇEKİRDEĞİ İLE MOBİL İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
4-Bilgi ve İletişim Teknolojileri DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA WEB UYGULAMASI
5-Bilgi ve İletişim Teknolojileri KÜTÜPHANEM NEREDE?
6-Bilgi ve İletişim Teknolojileri NESNE TESPİTİ VE DERİNLİK TAHMİNİ YAPAN GÖRME ENGELLİLERE YARDIMCI YAZILIM
7-Bilgi ve İletişim Teknolojileri BULUUR: AKILLI TAKİP
8-Bilgi ve İletişim Teknolojileri NAUTİLUS
9-Bilgi ve İletişim Teknolojileri PROOFONE
10-Bilgi ve İletişim Teknolojileri DERİN ÖĞRENME DESTEKLİ ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖR PERFORMANS SKORLAMA OTOMASYONU
11-Bilgi ve İletişim Teknolojileri MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME TABANLI KÖTÜCÜL YAZILIM TESPİTİ
12-Bilgi ve İletişim Teknolojileri KAPALI KİNEMATİK ZİNCİR AYAKLAR İLE YÜRÜYÜCÜ ROBOT
13-Bilgi ve İletişim Teknolojileri MOBİL VE WEB TABANLI YENİ BİTKİ VE KUŞ TÜRLERİNİN KONUM TABANLI KAYDI VE EKOTURİZM İÇİN SAYISAL HARİTA ÜZERİNDE GENETİK ALGORİTMA TABANLI ROTALAMA
14-Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİREYSEL YATIRIMCIYA YÖNELİK WEB TABANLI BİR FİNANSAL TAHMİN ARACI
15-Bilgi ve İletişim Teknolojileri KOORDİNATLARI BİLİNMEYEN ÇOK ROBOTLU SİSTEMLERDE VERİLEN ŞEKLİN OLUŞTURULMASI
16-Bilgi ve İletişim Teknolojileri METEOROLOJİK HADİSELERİN İNSANLAR VE TARIM ÜZERİNDE OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLERİ TAHMİN EDEREK ENGELLİ KULLANICILARA UYARI OLARAK BİLDİREN İNTERAKTİF MOBİL UYGULAMA
1-Eğitim PIC-TALK: GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİ İÇİN AÇIK KAYNAK DONANIM PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLİP ENTEGRE BİR DİJİTAL PLATFORMUN OLUŞTURULMASI
2-Eğitim ETKİLEŞİMLİ GEOMETRİK MODEL BLOĞU: "BANT"
3-Eğitim ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 3D TEKNOLOJİSİ VE KAREKOD DESTEKLİ OMURGALI HAYVAN KALPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MATERYAL SETİ
4-Eğitim OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TAŞIYAN ÖĞRENCİLER İÇİN OYUN-TABANLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI: CAN KURTARIN
5-Eğitim 6-9 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE EBEVEYNLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİ SAĞLAYABİLECEKLERİ ARAÇ VE ARA KESİT ÜRÜNLERİN TASARIMI
6-Eğitim ÇAĞLARI YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUM
7-Eğitim BENİM ADIM ÇOCUK, İŞİM OYUN
8-Eğitim BİLİŞSEL FONKSİYONLARA DAYALI NÖROGERİBİLDİRİM PROTOKOLÜ
9-Eğitim SOMUT KÜLTÜREL MİRASIMIZIN TANITILMASINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE 3B MODELLEME YÖNTEMLERİNDEN YARARLANMA
10-Eğitim TIBBİ YERLİ SİMÜLASYON YAZILIMI
11-Eğitim HÜCRE DÖNGÜSÜ İÇİN GELİŞTİRİLEN KAREKOD DESTEKLİ YAPBOZ ÖĞRETİM MATERYALİ
12-Eğitim YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTİZMLİ ÇOCUK EĞİTMENİ
13-Eğitim REKABETÇİ-AVCI OYUNU MODELİ VE ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK UYGULAMASI
14-Eğitim OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRAN MOBİL OYUN: KODLAMA HİKAYESİ
15-Eğitim ALGEBRA VERİ ELDİVENİ VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE MESLEKİ EĞİTİM
1-Enerji ve Çevre FORMİK ASİT İLE HİDROJEN ENERJİSİ GELECEĞİ: YENİLENEBİLİR KİMYASAL HİDROJEN DEPOLAMA SİSTEMİ
2-Enerji ve Çevre MAKİNE ÖĞRENMESİ TEMELLİ DÜŞÜK MALİYETLİ KİŞİ SAYISI VE İNSAN SİRKÜLASYON ÖLÇÜM CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ VE İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA FAALİYETLERİNİN OPTİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI
3-Enerji ve Çevre SERALARA ÖZGÜN ENERJİ VERİMLİ YENİLİKÇİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE BÜTÜNLEŞİK HAVA DAĞITIM KANALI TASARIMI
4-Enerji ve Çevre DENİZLERDE PETROL TÜREVİ SIZINTILARININ NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİ GİDERMEK İÇİN NANOTEKNOLOJİ TEMELLİ BİR ÇÖZÜM: YAĞ-SU AYIRICI YÜZER PLATFORM "VATOZ"
5-Enerji ve Çevre ALÜMİNYUM BEYAZ CURUFLARININ PİROMETALURJİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
6-Enerji ve Çevre 3-BOYUTLU GÖZENEKLİ BOR NİTRÜR KÖPÜKLERİN YÜZEY AKTİF MADDE KULLANILARAK ÜRETİMİ VE ATIK SU ARITIMINDA KULLANIMI
7-Enerji ve Çevre ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
8-Enerji ve Çevre YOL ELEKTRİK SANTRALİ
9-Enerji ve Çevre İÇME SULARINDAN CIPROFLOXACIN GİDERİMİNE YÖNELİK NANOPARTİKÜL İÇERİKLİ SOL-JEL İNCE FİLM GELİŞTİRİLMESİ
10-Enerji ve Çevre AKILLI HİBRİT MOBİL BİYOGAZ ÜRETİM TESİSİ GELİŞTİRİLMESİ (URUMDAY)
11-Enerji ve Çevre QARE SEBZE YIKAYICI
12-Enerji ve Çevre YENİ BİR DOĞAL SURFAKTAN KAYNAĞI OLARAK "SEMİZOTU"
13-Enerji ve Çevre ETNİK DEĞERİ OLAN BİTKİLERİN BİYOTEKNOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
14-Enerji ve Çevre TERMAL KULUÇKA
15-Enerji ve Çevre KAPSUL
16-Enerji ve Çevre TRİBOELEKTRİK TEKNİĞİNİN Tİ3C2TX MXENE MALZEMESİNE UYGULANARAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
1-Gıda ve Tarım SMAGRI: AKILLI TARIMA YÖNELİK DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME MODELİ
2-Gıda ve Tarım TAM OTONOM İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ
3-Gıda ve Tarım PYRIDAPHENTHION PESTİSTİNİN METAL ELEK BAĞLANTILI ÇİFT ŞIRINGA ESASLI SIVI FAZ MİKROEKSTRAKSİYONU SONRASI GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ CİHAZINDA ESER SEVİYELERDE TAYİNİ
4-Gıda ve Tarım BACİLLUS TEMELLİ BİYOGÜBRE FORMÜLASYONUNUN HİDROPONİK SİSTEMDE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
5-Gıda ve Tarım EKOLOJİK FİDE VİYOLLERİ
6-Gıda ve Tarım SALÇA ATIĞI KIRMIZI ACI BİBER POSASI VE ÇEKİRDEKLERİNDEN EKSTRAKTE EDİLEN OLEORESİN İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YOĞURT ÜRETİMİ
7-Gıda ve Tarım ÇÖREK OTU (NİGELLA SATİVA) KÜSPESİDEN PROTEİN ELDESİ VE FONKSİYONEL, BİYOAKTİF, YENİLEBİLİR FİLM ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
8-Gıda ve Tarım VARROA DESTRUCTOR MÜCADELESİ İÇİN LİTYUM İÇERİKLİ FARMASÖTİK ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
9-Gıda ve Tarım NEFES AL
10-Gıda ve Tarım KENDİ SUYUNU KENDİ KARŞILAYAN AKILLI SERA
1-Makine İmalatı ve Otomotiv HİBRİT (MİKRO VE NANO) YAPILI İSKELE DOKULAR İÇİN ÇOK FONKSİYONLU ÜRETİM PLATFORMU
2-Makine İmalatı ve Otomotiv ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN ÇOK EKSENLİ KOLABORATİF ROBOT
3-Makine İmalatı ve Otomotiv YAPAY ZEKA TABANLI OTONOM SÜRÜŞ
4-Makine İmalatı ve Otomotiv BİNALARDA KOLON İÇİ KOROZYON TESPİT RADAR SİSTEMİ TASARIMI
5-Makine İmalatı ve Otomotiv KARMA MODELLİ U-TİPİ MONTAJ HATLARININ BESLENMESİ VE DENGELENMESİ İÇİN OPTİMİZASYON MODELİ: GERÇEK BİR UYGULAMA
7-Makine İmalatı ve Otomotiv CHARPY ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI TASARIMI
8-Makine İmalatı ve Otomotiv EL İLE TAHRİKLİ KAMA MEKANİZMALI HİDROLİK KALDIRAÇ
9-Makine İmalatı ve Otomotiv ÖZEL MAKİNE MONTAJ PROJELERİNDE MÜŞTERİ SON KABUL EVRESİNDE MEYDANA GELEN SAPMALARIN ENAZLANMASI
10-Makine İmalatı ve Otomotiv DRONE KAYNAK VE MUAYENE MAKİNESİ TASARIMI
1-Sağlık FONKSİYONEL ELEKTRİKSEL UYARI İLE DÜŞÜK AYAK TANISINA SAHİP BİREYLERİN FİZİK TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK PORTATİF BİR CİHAZIN GELİŞTİRİLMESİ
2-Sağlık SABİT ÜST UZUV DIŞ İSKELET REHABİLİTASYON ROBOTU
3-Sağlık GENETİK HASTALIKLARDA YENİ BİR TEDAVİ: YENİLENMİŞ TAŞIYICI RNA
4-Sağlık KUVÖZ KALİBRATÖRÜ
5-Sağlık UZEFİS-UZAKTAN ERİŞİMLİ FİZYOTERAPİ SİSTEMİ
6-Sağlık LİNOLEİK ASİT İZOMERAZ ENZİMİNİN KLONLANMASI PROKARYOTİK EKSPRESYON SİSTEMİNE TRANSFORMASYONU VE AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ İLE SAFLAŞTIRILMASI
7-Sağlık NÖRAL DOKU MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ YÜKSEK NİŞASTA BAZLI BİYOMALZEMENİN GELİŞTİRİLMESİ
8-Sağlık İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ İÇİN MEDİKAL AKILLI TERMOS
9-Sağlık CRISPR/CAS13A YÖNTEMİ İLE ALZHEIMER HASTALIĞI ERKEN TANI KİTİ GELİŞTİRME
10-Sağlık BİZMUTUN SALİSİLİK ASİT KAPLI MANYETİK DEMİR NANOPARTİKÜL ESASLI EKSTRAKSİYONU SONRASI YARIKLI KUVARS TÜP-ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE SİSTEMİ İLE İDRAR ÖRNEKLERİNDE ESER SEVİYELERDE TAYİNİ
11-Sağlık TİTANYUM İMPLANT YÜZEYLERİNİN ASİTLE PÜRÜZLENDİRİLİP NANO BOYUTTA FLOR MODİFİKASYONU UYGULANARAK OSSEOİNTEGRASYONUN ARTIRILMASI
12-Sağlık PROFİL FOTOĞRAFLARINDAN MOBİL UYGULAMA İLE İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYON ERKEN TEŞHİS VE TAHMİNİ
13-Sağlık OSTEOKONDRAL HASARLARA YÖNELİK ALJİNAT-POLİAKRİLAMİD-LAPONİT XLS BAZLI ÇİFT KATMANLI DOKU İSKELESİ ÜRETİMİ
14-Sağlık HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE ÇALIŞAN PORTATİF DAMAR GÖRÜNTÜLEME CİHAZI
15-Sağlık PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNİ DESTEKLEYEN DUYGUSAL ZEKA TEST SİSTEMİ
16-Sağlık YAPAY ZEKA İLE PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİNDEN OTONOM ÇÜRÜK TEŞHİSİ
17-Sağlık GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ESNEK ROBOT TASARIMI
18-Sağlık BİYOBOZUNUR PCL NANOFİBERDEN ANTİMİKROBİYEL AMELİYAT İPLİĞİ ÜRETİMİ
19-Sağlık ŞEKER HASTALIĞINDA YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMI
20-Sağlık GLUCOEXHALE
1-Savunma, Uzay ve Havacılık PRATİK5000
2-Savunma, Uzay ve Havacılık ROBOT KUŞ
3-Savunma, Uzay ve Havacılık 40 MM BOMBA ENTEGRE EDİLMİŞ MULTICOPTER PROJESİ
4-Savunma, Uzay ve Havacılık UCUZ YÖNTEMLE ÜRETİLEN GRAFEN KULLANIMIYLA SİLİSYUM KARBÜRÜN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİNİN VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
5-Savunma, Uzay ve Havacılık SUALTI SİTEMLERİ İÇİN SUPERHİDROFOB NANOKOMPOZİT POLİMER KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ
6-Savunma, Uzay ve Havacılık KARGO TAŞIMA İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI
7-Savunma, Uzay ve Havacılık SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK ELEKTRONİKLERİNİN ISIL YÖNETİMİ İÇİN YÜKSEK ISI İLETİMİNE SAHİP NANO HİBRİT KAPLAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
8-Savunma, Uzay ve Havacılık GÖRECELİ KONUMLANDIRMA İLE SÜRÜ ROBOT KOORDİNASYONU
9-Savunma, Uzay ve Havacılık ANDROID TELEFON TABANLI UÇUŞ KONTROLCÜSÜ
10-Savunma, Uzay ve Havacılık SİBER GÜVENLİKTE ACİL DURUM BİLGİSİNİN GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİ: ULAK-GÜVEN(UGN-BCHAİN)
11-Savunma, Uzay ve Havacılık VELİT 1000 SİLAHLI SAVAŞ ROBOTU VE ŞEBEKE DRONU
1-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik VIRTUAL EYES
2-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik KENDİNİ KORU BİLEKLİĞİ
3-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ SES İŞLEYEN AKILLI GÖZLÜK
4-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik KAYSERİ YÖRESİNE AİT BAZALTIN SERAMİK SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI
5-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLERİ İZLEME VE MAĞDURU KORUMA SİSTEMİ
6-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik MODÜLER ÇANTA SİSTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZI
7-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik İŞARET DİLİNİ ALGILAYAN ELDİVEN
8-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik APOLLO SİNYALSİZ ALAN PROJESİ
9-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik MOBİL ARAMA KURTARMA ROBOTU TASARIMI
10-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik SUYUN ELEKTROLİZİ İLE DALIŞ ÇANTASI TASARIMI
11-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik UYUŞMAZLIKLARA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM: AKILLI ARABULUCU
12-Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ASTIM VE KOAH HASTALARI İÇİN MOBİL TABANLI UYARI SİSTEMİ

2021

Derece Takım Adı
1- (Akıllı Şehirler Ve Ulaşım) YARI OTONOM ARAÇLARDA SÜRÜCÜ DAVRANIŞ ANALİZİ, MODELLEMESİ VE SÜRÜŞ KONTROLÜ
2- (Akıllı Şehirler Ve Ulaşım) ELEKTRİKLİ ARAÇ AKILLI ŞARJ SİSTEMLERİNDE SÜRÜCÜ BAZLI DİNAMİK ROTALAMA İLE YOLCULUK SÜRESİ MİNİMİZASYONU
3- (Akıllı Şehirler Ve Ulaşım) MAGLEV ASANSÖR
1- (Bilgi Ve İletişim Teknolojileri) 3 BOYUTLU TEKRAR YAPILANDIRMA ANALİZİ VE UYGULAMASI
2- (Bilgi Ve İletişim Teknolojileri) BİYOMEDİKAL ULTRASONİK ÇEVİRGEÇLERİN MODELLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
3- (Bilgi Ve İletişim Teknolojileri) MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DİFÜZYON TİPİ MOLEKÜLER HABERLEŞME İÇİN MODEL TASARIMI
1- (Eğitim) COVİD-19 VE SONRASI UZAKTAN EĞİTİMDE TASARIM BÖLÜMLERİ PROJE DERSLERİNİN AR/VR/MR/XR ARACILIĞI İLE 3B ETKİLEŞİMLİ ORTAMDA YAPILABİLMESİNİ SAĞLAYAN SANAL STÜDYO SİSTEMİ TASARIMI PROJESİ: TOGATHER
2- (Eğitim) EN İYİ ÖĞRENCİLER EN İYİ ÜNİVERSİTELERE Mİ GİDİYOR? TÜRKİYE'DE SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN DEVLET LİSELERİNİN ANALİZİ
3- (Eğitim) PANDEMİ KOŞULLARI ALTINDA SINAV ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMI
1- (Enerji Ve Çevre) SÜRDÜREBİLİR VE YERLİ SELÜLOZ KAYNAKLARI KULLANARAK BARİYER ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİLMİŞ BİYOBAZLI KAĞIT AMBALAJ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
2- (Enerji Ve Çevre) GES'E YÖNELİK, HAVADAN, PANEL BAZINDA ISIL GÜVENLİK BİRİMİ
3- (Enerji Ve Çevre) EKLEMELİ İMALAT İLE ÜRETİLEBİLEN İLETKEN PLA MALZEMELİ HİDROJEN PEM YAKIT PİLİNİN AKIŞ PLAKASININ TASARIMI VE ÜRETİMİ
1- (Gıda Ve Tarım) ROBOTANİK
2- (Gıda Ve Tarım) MANGANIN YASEMİN ÇAYI VE İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE PLASTİK ELEK BAĞLATILI ÇİFT ŞIRINGA DESTEKLİ MANYETİK NANOAKIŞKAN ESASLI DKFE YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SONRASI AAAS İLE ESER SEVİYELERDE TAYİNİ
3- (Gıda Ve Tarım) OTONOM İŞÇİM
1- (Makine İmalatı Ve Otomotiv) KUYRUK MEKANİZMASINA SAHİP KENDİNİ DENGELEYEN ROBOT: THEMIS
2- (Makine İmalatı Ve Otomotiv) PROGRAMLANABİLİR METAL YÜZEY TEMİZLİK ROBOTU
3- (Makine İmalatı Ve Otomotiv) DESIGN AND PRODUCTION OF MULTI MATERIAL 3D PRINTER FOR SOFT ROBOTIC STRUCTURAL ELEMENTS
1- (Sağlık) PARMAK HAREKETLERİNİN GERÇEK ZAMANLI ÇÖZÜMLENMESİNE YÖNELİK GİYİLEBİLİR BİR ELEKTROMİYOGRAM SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI
2- (Sağlık) ENDOSKOPİ SIRASINDA BAKTERİ TEŞHİSİNDE NANOPARTİKÜL TEMELLİ TANI TESTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
3- (Sağlık) ORAL YOLLA ALINAN İLACIN KARACİĞER TÜMÖRÜNE HEDEFLENDİRİLMESİNİN MODELLEMESİ VE 3B SFEROİD TEMELLİ ÇİP-ÜSTÜ-KARACİĞER PLATFORMU İLE VALİDASYONU
1- (Savunma, Uzay Ve Havacılık) ALKA AVCI RAAS
2- (Savunma, Uzay Ve Havacılık) KAŞİF-1
3- (Savunma, Uzay Ve Havacılık) SUALTI MAYINLARININ TESPİTİ VE İMHASI İÇİN TASARLANMIŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR SUALTI ARACI
1- (Sosyal Yenilikçilik Ve Girişimcilik) DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARI KULLANILARAK NÖRAL MAKİNE ÇEVİRİSİ İLE TÜRKÇE METNİ TÜRK İŞARET DİLİNE ÇEVİREN ÇEVİRİ UYGULAMASI
2- (Sosyal Yenilikçilik Ve Girişimcilik) RADYO FREKANS İLE UZAKTAN KONTROLLÜ SÜRÜNGEN KEŞİF ROBOTU
3- (Sosyal Yenilikçilik Ve Girişimcilik) DERİN ÖĞRENME İLE ENGELSİZ İLETİŞİM

2020

Derece Takım Adı
1. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE DERİN ÖĞRENME MODELLERİ KULLANILARAK RADYOMETRİK GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ İLE KAÇAK EŞYA, SİLAH VE CANLI BOMBA TESPİTİ
1. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) SON ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ ÜRETİLEN MAKİNELERİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA PROGRAMLARI İÇİN VERİ TOPLANMASI VE ENTEGRASYONU
1. ( Eğitim ) PIC-TALK: GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİ İÇİN AÇIK KAYNAK DONANIM PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLİP ENTEGRE BİR DİJİTAL PLATFORMUN OLUŞTURULMASI
1. ( Enerji ve Çevre ) FORMİK ASİT İLE HİDROJEN ENERJİSİ GELECEĞİ: YENİLENEBİLİR KİMYASAL HİDROJEN DEPOLAMA SİSTEMİ
1. ( Enerji ve Çevre ) MAKİNE ÖĞRENMESİ TEMELLİ DÜŞÜK MALİYETLİ KİŞİ SAYISI VE İNSAN SİRKÜLASYON ÖLÇÜM CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ VE İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA FAALİYETLERİNİN OPTİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI
1. ( Gıda ve Tarım ) SMAGRI: AKILLI TARIMA YÖNELİK DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME MODELİ
1. ( Gıda ve Tarım ) TAM OTONOM İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ
1. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) HİBRİT (MİKRO VE NANO) YAPILI İSKELE DOKULAR İÇİN ÇOK FONKSİYONLU ÜRETİM PLATFORMU
1. ( Sağlık ) FONKSİYONEL ELEKTRİKSEL UYARI İLE DÜŞÜK AYAK TANISINA SAHİP BİREYLERİN FİZİK TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK PORTATİF BİR CİHAZIN GELİŞTİRİLMESİ
1. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) PRATİK5000
1. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) VIRTUAL EYES
2. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) NESNELERİN İNTERNETİ DESTEKLİ DİNAMİK YEŞİL ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ
2. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) STK-AKYS
2. ( Eğitim ) ETKİLEŞİMLİ GEOMETRİK MODEL BLOĞU: "BANT"
2. ( Enerji ve Çevre ) SERALARA ÖZGÜN ENERJİ VERİMLİ YENİLİKÇİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE BÜTÜNLEŞİK HAVA DAĞITIM KANALI TASARIMI
2. ( Gıda ve Tarım ) PYRIDAPHENTHION PESTİSTİNİN METAL ELEK BAĞLANTILI ÇİFT ŞIRINGA ESASLI SIVI FAZ MİKROEKSTRAKSİYONU SONRASI GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ CİHAZINDA ESER SEVİYELERDE TAYİNİ
2. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN ÇOK EKSENLİ KOLABORATİF ROBOT
2. ( Sağlık ) SABİT ÜST UZUV DIŞ İSKELET REHABİLİTASYON ROBOTU
2. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) ROBOT KUŞ
2. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) KENDİNİ KORU BİLEKLİĞİ
3. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) SÜRÜCÜ TAKİBİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ SİSTEMİ
3. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) LİNUX ÇEKİRDEĞİ İLE MOBİL İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
3. ( Eğitim ) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 3D TEKNOLOJİSİ VE KAREKOD DESTEKLİ OMURGALI HAYVAN KALPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MATERYAL SETİ
3. ( Enerji ve Çevre ) DENİZLERDE PETROL TÜREVİ SIZINTILARININ NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİ GİDERMEK İÇİN NANOTEKNOLOJİ TEMELLİ BİR ÇÖZÜM: YAĞ-SU AYIRICI YÜZER PLATFORM "VATOZ"
3. ( Gıda ve Tarım ) BACİLLUS TEMELLİ BİYOGÜBRE FORMÜLASYONUNUN HİDROPONİK SİSTEMDE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
3. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) YAPAY ZEKA TABANLI OTONOM SÜRÜŞ
3. ( Sağlık ) GENETİK HASTALIKLARDA YENİ BİR TEDAVİ: YENİLENMİŞ TAŞIYICI RNA
3. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) 40 MM BOMBA ENTEGRE EDİLMİŞ MULTICOPTER PROJESİ
3. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ SES İŞLEYEN AKILLI GÖZLÜK

2019

Derece Takım Adı
1. VANET AĞININ ROS - GAZEBO İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1. GÖRME ZORLUĞU YAŞAYAN BİREYLER İÇİN DERİN ÖĞRENME İLE DETAYLI NESNE TANIYAN MOBİL UYGULAMA
1. KODADI47
1. YAPAY ZEKâLI KATI ATIK AYIKLAMA MAKİNESİ
1. ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM KALİTE SINIFLANDIRMASI İÇİN YAPAY GÖRÜ SİSTEMİ
1. TRANSPARAN, İLERİ TEKNOLOJİ CAMI OLARAK Sİ3N4'ÜN GELİŞTİRİLMESİ
1. YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇOKLU DOKUNSAL-GÖRSEL YER DEĞİŞTİRME CİHAZI
1. VOXEE
1. PATLAYICILARLA UZAKTAN MÜCADELE APARATI (PUMAR)
1. ENGELSİZ YAŞAM
2. LİMAN
2. GRAPHQL İÇİN OTOMATİK SORGU ALTYAPISI VE ANLIK SORGU ARACI GELİŞTİRME
2. KARMA GERÇEKLİK DESTEKLİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
2. KURU PİRİNADAN YERLİ BİR FUNGUS TÜRÜ İLE KATI ORTAM FERMENTASYONU KULLANILARAK HİDROLİZ ENZİMLERİNİN ÜRETİMİ
2. PİLKART
2. SODYUM SİLİKAT ESASLI AEROJEL TOZ KATKILI YÜKSEK ISI YALITIMI SAĞLAYAN İNCE VE HAFİF KOMPOZİTLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
2. GENİŞLEYEBİLİR İNTRAMEDÜLER ÇİVİ
2. HAVA ARAÇLARINDAN ATILAN YANGIN SÖNDÜRME MÜHİMMATI TASARIMI
2. GÖRME ENGELLİLER İÇİN KABARTMA YAZICI
3. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDE BLOKZİNCİRİ TABANLI MAHREMİYET ÇÖZÜMÜ
3. ÖĞRENCİ DEVAM SİSTEMİNİN ZİGBEE PROTOKOLÜ İLE GERÇEKLENMESİ
3. BİR ENJEKTÖR ÜRETİM FABRİKASINDA OEE VERİMLİLİK ARTTIRIMI
3. TARİHİ TABLET İNDEKSLEME SERVİSİ ATİS
3. AMONYAK BORANIN METANOLİZİNDEN HİDROJEN ÜRETİMİ ESNASINDA MANYETİK OLARAK GERİ KAZANILABİLEN MEZOGÖZENEKLİ GRAFİTİK KARBON NİTRÜRE DESTEKLENMİŞ NİKEL-BAKIR ALAŞIM NANOPARÇACIKLARIN YERİNDE SENTEZİ
3. TERMOPLASTİK VE ELASTOMER GERİ DÖNÜŞÜM KIRMA MAKİNASI
3. OTOMATİK NARKOTİK İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
3. RADAR SENARYO PLANLAMA SİMÜLATÖRÜ
3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE ARAZİ TARAMA VE OTONOM İNİŞ ROTASI HESAPLAMA
3. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ İLE SEÇİM VE OYLAMA SİSTEMİ: EVIDENCESVOTING
Teşvik ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN AKILLI DOLUM CİHAZLARI ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI
Teşvik FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİKSEL VE SÜRÜCÜ TABANLI BÜYÜK VERİ ANALİZİ PROJESİ
Teşvik GÖRME ENGELLİ BİREYLERE BRAILLE ALFABESİNİ ÖĞRETEN ELEKTRO MEKANİK EĞİTİM KİTİ VE ANDROID TELEFON UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ
Teşvik KİMYAGER
Teşvik ELEPHEAR
Teşvik BİTKİSEL SİSTEMLERDE VERİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR
Teşvik CAD VERİSİ İLE GERÇEK ÜRETİM PARÇALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLİ KARŞILAŞTIRILMASI YOLUYLA ÜRETİM KALİTE KONTROL SİSTEMİ
Teşvik YÜKSEK VERİMLİ, ESNEK İNCE FİLM GAAS GÜNEŞ HÜCRELERİ
Teşvik İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ALTERNATİF İLETİŞİM UYGULAMASI: ELLER KONUŞSUN

Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI

Her Kategori İçin; 

Birinci: 20.000 ₺

İkinci:  13.000 ₺

Üçüncü: 10.000 ₺


Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI

Her Kategori İçin; 

Birinci: 20.000 ₺

İkinci:  13.000 ₺

Üçüncü: 10.000 ₺


Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
   

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları`nda  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 5 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.


   

Geçmiş Yıl Raporları

Yarışma Videoları

Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Final Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Detaylar

Teknofest 2021 Liselerarası İnsansız Hava Aracı Yarışması Final Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Liselerarası İnsansız Hava Aracı Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Detaylar

Teknofest 2021 Roket Yarışması Final Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Detaylar

Teknofest 2021 Jet Motor Tasarım Yarışması Final Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Jet Motor Tasarım Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Detaylar

Teknofest 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Final Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Final sonuçları açıklanmıştır! Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Detaylar