İnsansız Hava Aracı Yarışması

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST kapsamında İnsansız Hava Aracı Yarışması yapılacaktır.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan İnsansız Hava Aracı Yarışması,  üniversite öğrencilerine yönelik olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  ve T3 Vakfı tarafından düzenlenecektir.

Başvuru esasları, teknik kurallar, gerekli belgeler, sağlanacak olan maddi destek ve ödüller TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışması web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışması'nın  ödül töreni gerçekleştirilecektir. 

Detaylı Bilgi ve Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Şartnameyi İndir

Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Yarışma Tarihi Sonuçlar

S: Bir üniversiteden aynı dönemde kaç takım başvuru yapabilir?
C: Bu konuda bir sınırlama yoktur.


S: Başvuru nasıl ve nereden yapılır?
C: Başvuru, http://iha.tubitak.gov.tr adresinde yayınlanan / yayınlanacak ilgili linke tıklanarak çevrimiçi yapılacaktır. Başvuruların gerçekleştirilmesi için Takım Kaptanının ARBİS (https://arbis.tubitak.gov.tr) kaydının olması gerekmektedir.
Başvurular Takım Kaptanı tarafından başlatılır, bilgi girişi ardından verilen onayla e-imza süreci başlatılır. Elektronik imzaların tamamlanması ve varsa muvafakatnamelerin kuruma ulaşması halinde başvuru tamamlanacaktır. 
E-mail ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Online başvuru sistemi son başvuru tarihi ve saatinden sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Kurallar Kitapçığında belirtilen tarihlere göre e-imzaların tamamlanması ve ilgili belgelerin (varsa muvafakatnamenin, kavramsal tasarım raporunun) sisteme yüklenmesi takımların sorumluluğundadır.


S: Muvafakatnameyi (varsa) nereye ve nasıl göndereceğim?
C: Yarışmaya başvuran tüm takımların varsa muvakafakatnameyi doldurtması gerekmektedir. Muvafakatname, yarışma internet sitesinden indirilerek doldurulup, gerekli imzalar atıldıktan sonra başvuru esnasında sisteme yüklenecek ve son başvuru tarihine kadar web sayfamızda belirtilen iletişim  adresine elden ya da posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


S: Başvurumun kabul edilip edilmediğini nereden öğreneceğim?
C: 06 Nisan 2020 tarihinde yarışmaya sürecine devam edecek takımlar ve eğitime katılacak takım üyeleri, yarışmanın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.


S: Başvuru sürecinde rapor kapsamında neler yapmalıyım?
C: Başvuru sürecinde Kavramsal Tasarım Raporunun hazırlanarak gönderilecektir. İlan edilen Kavramsal Tasarım Raporu formatına uygun olarak raporlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. 
Kavramsal Tasarım Raporunu word formatında  takım kaptanı tarafından sitemizde belirtilen sisteme e-imza sürecini başlatmadan önce yüklemeniz gerekmektedir. Mail ya da posta ile gönderilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


S: Başvuru formunda kişi bilgileri yanlış girilmiş, ne yapmalıyım?
C: Başvuru formunda girilen her türlü bilginin (takım üyesi, IBAN, takım adı vb.) düzeltilmesi için [email protected] adresine konu ile ilgili mail gönderiniz. Takım kaptanı dışındaki üyelerin (18 yaş altı hariç) değişimi durumunda TÜBİTAK’a bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.


S:  Bir takımda farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler takım üyesi, pilot olabilir mi?
C: Bir takım yalnızca bir üniversitenin öğrencilerinden oluşmalıdır. Karma takımlara izin verilmemektedir. Yarış haftasında kayıtta takım üyeleri için öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır. Karma takım oluşturdukları tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.


S: Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir mi, ayrıca takım üyesi olarak bilgilerinin girilmesi gerekli midir?
C: Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir. Takımda pilot varsa üye girişinde belirtilecektir.


S: Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrenciler takımda yer alabilir mi?
C: Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrencilerin yarışma için bir takım oluşturması gerekmektedir. Aynı zamanda her takımın bir akademik danışmanı ve akademik sorumlusu olmak zorundadır.


S: Yarışma Başvuru tarihinde öğrenciliğim devam etmekteydi ancak yarışma tarihinde mezun durumunda olacağım, başvurum geçersiz mi sayılır?
C: Başvuru son tarihine kadar öğrenci olmanız yeterlidir ancak bu tarihlerde öğrenci belgesi almanız ve yarışma kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir.


S: Hangi durumlarda hazırlık desteği TÜBİTAK’a iade edilir?
C: • Detaylı Tasarım Raporu Gönderme son tarihine kadar takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,
    • Takımların, Detaylı Tasarım Raporunu ve / veya İHA’nın uçuş videosunu belirtilen tarihe kadar göndermemeleri ve geri çekildiğini yazılı olarak bildirmemeleri,
    • Danışma ve Değerlendirme Kurulunun, Detaylı Tasarım Raporunun gerekli bilgileri içermediğini ve desteğin hava aracının imalat sürecinde kullanılmadığını değerlendirmesi ve / veya oy çokluğu ile yetersiz gördüğü raporlar,
    • Takımın etkinlik alanında kaydını yaptırmaması ve / veya yarışma alanında teknik kontrole girmemeleri,
    • Detaylı Tasarım Raporu Gönderme son tarihinden sonra takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,
    • Aynı veya farklı kategorilere başvuru yapan takımların raporlarında etik ihlali oluşması,
    • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması,
    • Etik ihlali, teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlikten ihraç edilmesi.


S: Hangi durumlarda İHA Geliştirme Desteği TÜBİTAK’a iade edilir?
C: • Takımların yarışma alanında teknik kontrole girmemeleri,
    • Etkinlik alanında takım kayıt yaptırılmaması,
    • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması


S: Destek miktarları Akademik Danışmanların banka hesaplarına mı aktarılacaktır?
C: Destek miktarları, Akademik Danışmanların şahsi hesaplarına değil, kamu üniversitelerinde strateji geliştirme başkanlığı, vakıf üniversitelerinde mali işlerden sorumlu ve yetkili kişi tarafından takım adı belirtilerek açılacak banka hesabına aktarılacaktır. Etkinlik hazırlık desteği ile verilecek ödüller de bu hesaba yatırılacaktır.


S: Destek tutarlarını harcadığımıza dair TÜBİTAK’a fatura verilecek midir?
C: TÜBİTAK herhangi bir fatura talep etmeyecektir.


S: Konaklama, ulaşım ve nakliyat konusunda TÜBİTAK destek sağlayacak mıdır?
C: TÜBİTAK takımların konaklama, ulaşım ve nakliyat işlemlerinden sorumlu değildir. Ancak takımlar TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katılım desteğini konaklama ve yol masrafları için kullanabilir.


S: Akademik Danışman Araştırma Görevlisi olabilir mi?
C: Takımların akademik danışmanları bağlı oldukları üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanı olması yeterlidir.


S: Bir Akademik Danışman / Akademik Sorumlu aynı üniversitede birden fazla takıma danışmanlık yapabilir mi?
C: Bir Akademik Danışman yalnızca bir takıma danışmanlık yapabilir.

 
S: Akademik Danışman / Akademik Sorumlu bağlı bulunduğu üniversiteden farklı bir üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir mi?
C: Akademik Danışman yalnızca bağlı bulunduğu üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir.

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Başvuru esasları, teknik kurallar, gerekli belgeler, sağlanacak olan maddi destek ve ödüller TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışması web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S:Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C:Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

İnsansız Hava Aracı Yarışması

2020

Derece Takım Adı
1. ( Döner Kanat ) İHAGER
1. ( Sabit Kanat ) Hezarfen
2. ( Döner Kanat ) ULUCOPTER
2. ( Sabit Kanat ) LAGARİ
3. ( Döner Kanat ) GTU-Aves
3. ( Sabit Kanat ) Apis Ar-Ge

2019

Derece Takım Adı
1. (Döner Kanat) RACLAB
1. (Sabit Kanat) Institut Teknologi Sepuluh Nopember
1. Mansiyon (Döner Kanat) İHAGER
1. Mansiyon (Sabit Kanat) SKYWORKS
2. (Sabit Kanat) ALBATROS
2. Mansiyon (Döner Kanat) ALBATROS
3. (Sabit Kanat) APİS ARGE
3. Mansiyon (Döner Kanat) BEEROBOTİCS
Yerli Yazılım YILDIZ UAV

Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlama ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

2242 üniversite öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sonuçları Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Liseler Arası İha Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Liseler Arası İHA Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Uluslararası İha Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Uluslararası İHA Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

Teknofest 2020 Helikopter Tasarım Yarışması Final Sonuçları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Helikopter Tasarım Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar