Finalist Takımlar

Yapay Zeka Yarışması
HÜMA
Takım Adı

HÜMA

Takım Adı:

HÜMA

Şehir:

İstanbul

Kaptan Adı:

Yavuz Kömeçoğlu

Eğitim:

Lisans / Lisansüstü / Mezun

Açıklama:

TEKNOFEST 2019 kapsamında gerçekleştirilecek Yapay Zekâ Yarışması’nda insansız hava aracı ile önceden kaydedilmiş videolar üzerinde nesne tanıma görevi için bir araya gelen takımımız adını Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan ve Türk dünyasının önemli eserlerin arasında olan Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divanü Lûgati’t Türk’de de adı geçen Hüma Kuşu’ndan almaktadır. Devlet Kuşu veya Cennet Kuşu olarak da bilinen Hüma Kuşu, görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlenmeksizin sürekli uçan, asla yere değmeyen efsanevi bir kuştur. Mitolojik bir kuş olan Hüma ayrıca Cennete yaşaması, çok yükseklerde uçup yedi kat göğün üzerindeki felekler ve burçlar arasında dolaşması ve Tanrı’ya kadar gidip gelen bir kuş olmasından dolayı, Türk Halk Edebiyatı’nda da erişilemeyecek yüksekliklerin bir sembolü olarak gösterilmiştir. Hüma Takımı yapay öğrenme alanında birçok farklı konuda akademik, ticari ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, bilimin ve bilginin öğretilmesi ve yayılması konularında çalışmalara ve deneyime sahip 5 kişiden oluşmaktadır. Bilgisayarlı görü kapsamında ki çalışmaları özellikle nesne tespiti konusuna yoğunlaşmış olan ve bu alanda kod geliştirici olarak mesleki deneyime sahip takım üyelerinden Yavuz Kömeçoğlu, Yasemin Aydın ve Sıddık Açıl takım içerisinde problemin çözümüne yönelik geliştirilen algoritmalar için kod geliştirme görevini üstlenmektedir. Hüma takımının diğer 2 üyesi Merve Ayyüce Kızrak ve Başak Buluz ise 10 yıla varan akademik deneyimleri ile danışmanlık görevini gerçekleştirmektedir.