Finalist Takımlar

Yapay Zeka Yarışması
Esogu MLCV
Takım Adı

Esogu MLCV

Takım Adı:

Esogu MLCV

Şehir:

Eskişehir

Kaptan Adı:

Hasan Saribaş

Eğitim:

Lisans / Lisansüstü / Mezun

Açıklama:

2018 yılında kurulan ESOGU MLCV takımı 3 üyeden oluşmaktadır. Teknofest Yapay Zeka Yarışması için kurulan takım yeni olsa da takım üyeleri aynı zamanda farklı bilimsel araştırma ve teknoloji projelerinde birlikte çalışmaya devam etmektedirler. Bu projeler; görsel nesne tespiti ve takibi gibi konuları kapsamaktadır. Takımın aynı zamanda spesifik olarak İHA’larla nesne tespiti ve nesne takibi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Takım üyelerinin farklı alanlarda uzman olmaları ve birbirlerini çok iyi tanımaları sayesinde ESOGU MLCV takımı, doğru görev paylaşımı ile sistematik çalışarak yüksek kalitede algoritma geliştirme potansiyeline sahiptir. Çalışmalarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği MLCV (Machine Learning and Computer Vision – Makine ile Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü) laboratuvarında sürdüren takım üyeleri laboratuvar imkanları dahilinde görüntü işleme algoritmalarını geliştirmek için çok sayıda ekran kartlarıyla donatılmış iş istasyonlarına erişim imkanına sahiptir. Takım üyelerinden Hasan Saribaş Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 2013 yılından beri araştırma görevlisidir ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği anabilim dalında doktora yapmaktadır. Şu anda doktora tez konusuyla birlikte ilerleyen “İnsansız Hava Araçları ile Nesne Bulma ve Hareketli Nesne Takibi” isimli TÜBİTAK 1001 projesinde bursiyer olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversite bünyesinde İHA’larla ilgili birkaç bilimsel alt yapı projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. Çalışma alanları İHA, İHA’larla görü, nesne takibi, uçuş kontrol sistemleri olarak sıralanabilir. Projede derin öğrenme tabanlı olan nesne tespit sistemini eğitme, test etme ve nesne tespiti algoritmasını geliştirme görevlerini yürütecektir. Bedirhan Uzun 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Yaklaşık 6 ay kadar "Akıllı fabrikalar için otonom taşıyıcılar ve gerekli insan-makine ve makine-makine ara yüzlerinin geliştirilmesi" adlı TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesinde bursiyer olarak çalışmıştır. Şu anda aynı bölümde lisansüstü eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları sinyal ve görüntü işleme yöntemleri, derin öğrenme metotları olarak sıralanabilir. İyi derece Linux kullanmakta ve Python diline hakimdir. Bedirhan Uzun, proje sürecinde nesne tespiti algoritmasını geliştirme ve test etme görevlerini yürütecektir. Diğer bir takım üyesi Onur Eker Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği anabilim dalında lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2017 yılında TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme desteği alınarak “İnsansız Hava Araçlarıyla İç Mekan Keşfi” projesini tamamlamıştır. Şu anda “İnsansız Hava Araçları ile Nesne Bulma ve Hareketli Nesne Takibi” adlı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesinde bursiyer olarak çalışmaktadır. İHA görüntülerinden 3 boyutlu haritalandırma ve nesne tespitiyle ilgilenmektedir. Çalışma alanları bilgisayarla görü, derin öğrenme olarak sıralanabilir. Proje sürecinde eğitim ve test verilerinin hazırlanması ve nesne tespiti algoritmasını geliştirme görevlerini yürütecektir. Takımın akademik danışmanı Prof. Dr. Hakan Çevikalp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesidir. Prof. Dr. Hakan Çevikalp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan MLCV (Machine Learning and Computer Vision – Makine ile Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü) laboratuvarını 2009 yılında kurmuş olup, halen yöneticiliğini yapmaktadır. Çalışmalarını bilgisayarlı görü ve makine ile öğrenme alanındaki konular üzerinde sürdürmektedir. Özellikle görsel nesne sınıflandırma ve konumlandırma ilehareketli nesnelerin takibi alanında çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaları alandaki en prestijli dergiler olan “IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence” ve “International Journal of Computer Vision” gibi dergilerde yayınlanmıştır. Şu anda “İnsansız Hava Araçları ile Nesne Bulma ve Hareketli Nesne Takibi” adlı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesini yürütmektedir. Proje kapsamında, takımı yönlendirecek ve takımın çalışmalarını denetleyecektir.